Ansökan öppen

Textila yrkesutbildningar som tar dig längre

Vi arbetar med kompetensförsörjning för den svenska textil- och modebranschen. Vårt samarbete med näringslivet ger dig en textil yrkesutbildning som tar dig längre. Till ditt första jobb i branschen, eller kanske ett nytt?

0 %
hade jobb året efter examen
0 %
av de examinerade är nöjda
med sin utbildning
0
studerande varje år
Föregående
Nästa

Korta YH-kurser

- Våra kortare YH-kurser och kurspaket är till för dig som behöver kompetensutveckling eller vill förnya dina kunskaper inom ett specifikt område. Vi har 8 veckors kurser som är helt digitala och som du kan läsa när du vill. Vi har även kurser som sträcker sig

2 åriga YH-program

- Våra yrkesutbildningar är direkt anpassade till arbetsmarknadens och näringslivets behov, med ett praktisk fokus där teori varvas med praktisk kunskap.

Fristående kurser

- Vi erbjuder kurser för dig som vill utveckla dina kunskaper inom grafisk design, modedesign, Adobe Illustrator med mera.

Yrkesutbildningar - en språngbräda ut i arbetslivet!

Nordiska Textilakademin bedriver yrkes- och yrkeshögskoleutbildningar (YH) som förser textilbranschen med kompetent arbetskraft.

Våra yrkesutbildningar är inriktade på textilbranschen olika kompetensbehov – från design, kvalitet och produktion, till sälj och inköp. Kursinnehållet är direkt anpassat till arbetsmarknaden och näringslivets behov, med ett praktiskt fokus där teori varvas med praktisk kunskap. Kombinationen av teoretiskt lärande och möjlighet att praktiskt prova sina kunskaper inom Lärande i arbete (LIA) och kontinuerliga företagssamarbeten under utbildningen ger de studerande stora konkurrensfördelar på vägen mot sitt arbete.