Satsningen rymmer flertalet pilotprojekt med näringslivet som målgrupp. Syftet med pilotprojekten är att sprida betydelsen av branschvalidering som strategisk kompetensförsörjning inom textil- och modebranschen.

Läs mer om Branschvalidering