Att hitta och behålla rätt kompetens har blivit en affärskritisk fråga i de flesta branscher och är idag en viktig ledningsfråga. Kompetensakademin är en satsning, finansierat av Boråsregionen, för att stärka Sjuhärads företag att bli mer attraktiva som arbetsgivare för ökade möjligheter att behålla befintlig personal samt locka till sig ny personal med rätt kompetens.

Läs mer om Kompetensakademin