Många ukrainare som söker tillfälligt skydd i Sverige är tydliga med att de vill arbeta under tiden som de är här. För att påskynda processen så att fler kommer i arbete, kommer Arbetslivsförvaltningen i Borås att erbjuda samhällsorientering och en mindre kompetenskartläggning.

– Det är bra för både Borås Stad, näringslivet och personerna att så många som möjligt kan hitta ett arbete där deras kompetenser kommer till användning. Det känns värdefullt att kunna bidra till att flyktingar får en god start, det vinner både individen och samhället i stort på, säger Tina Arekvist Lundell, förvaltningschef på Arbetslivsförvaltningen.

Redan nu finns ett nyetablerat samarbete mellan Borås Stad och företag inom TECH-branschen, textil och besöksnäringen. Målet är att kunna matcha personer till branscher där efterfrågan på personal är stor. En förhoppning är att knyta an fler branscher med behov.

En av aktörerna som står i startgroparna är Nordiska Textilakademin, som bedriver yrkeshögskoleutbildningar inom textil och mode. Skolan arbetar redan idag med kompetenskartläggning av personer och har erfarenhet av att matcha just nyanlända personer in i arbete.

– Textilbranschen i Boråsområdet har ett stort behov av utbildad och kunnig personal, så vi är redo att matcha personer med textil kompetens ut i jobb, säger Sara Andersson, ordförande för Stiftelsen Proteko som är huvudman för Nordiska Textilakademin.

Borås stad har åtagit sig att under 2022 ordna boende inom kommunen för drygt 250 ukrainare som förväntas komma enligt Migrationsverkets beräkning och fördelning.

House of Knowledge av Jaume Plensa i Bors framför Textile Fashion Center

Nyhet från Borås.se