Hon är designer och företagare. Hon behövde vässa sin digitala marknadsföring. Hon vände sig till Nordiska Textilakademin. Och fick hjälp. Catharina Antonson har i samarbete med de studerande som läser Internationell Design drivit sin affärsidé framåt.

Catharina är även senior managementkonsult i sitt eget företag Catharina Antonson Communications Sweden, CACS.se och hon älskar att måla akvarell. Med egna mönster (ornament) inspirerade från djur och växtliv kommer hon att trycka på tyger, anteckningsböcker och tapeter. Allt med en lokal prägel, med hållbarhetsfokus samt har som vision att rädda ejdern.

Bild på personer i ett klassrum som lyssnar på en presentation
Ingrid Grankvist (ämneslärare) till vänster och Catharina Antonsson (företagare) lyssnar på presentationer från studerande som läser Internationell Design på Nordiska Textilakademin. Presentationer handlar om hur hon kan vässa sin digitala marknadsföring som företagare.

– 5 procent av vinsten ska gå till aktiviteter för att rädda ejdern, som är en hotad fågel. Jag bor i skärgårdsmiljö, där man hör ejdern på försommaren och jag vill att barnbarnen i framtiden också ska få uppleva detta tillsammans med mig. Man får bestämma sig för något långsiktigt och jag bestämde mig för att rädda ejdern, säger Catharina Antonson.

För att få hjälp med den digitala marknadsföringen för sina produkter, vände hon sig till skolans värld och fann Nordiska Textilakademin.

– Jag tyckte att Nordiska Textilakademin kändes som en professionell part att öppna upp för en dialog med, så jag skickade ett mejl med en förfrågan.

Samarbete som fördjupar kunskap

Den som nappade på idén var ämnesledare Ingrid Grankvist, som snabbt såg att här fanns ett intressant projekt för hennes studerande som läser andra året till Internationell Designer. I kursplanen ingår nämligen 10 YH-poäng marknadsföring.

Personer som står i ett klassrum och visar bilder på projektorn
Studerande som läser andra året på Internationell designer på Nordiska Textilakademin presenterar sina arbeten för uppdragsgivaren Catharina Antonsson och ämneslärare Ingrid Grankvist.

– Marknadsföring idag har så många olika aspekter att ta hänsyn till. Våra designstuderande tränar sig mycket på att bl. a analysera målgrupper, och genom det här samarbetet fick de chansen att både fördjupa den kunskapen och att jobba med en verklig kund med verkliga behov. Vi vet av erfarenhet att den här typen av samarbete med näringslivet är oerhört givande för både studerande och företag; de studerande får mer erfarenhet under studietiden, och företagen får de studerandes nya fräscha ögon och idéer, säger Ingrid Grankvist.

Uppdraget från Catharina handlade om att få hjälp med att ta fram en målgruppsanalys, nuläge, marknadsplan, förslag på bildmanér och lookbook till den nya kollektionen samt att kommunicera affärsmodellen utifrån värdeord såsom långsiktigt, kvalitet, hållbarhet, natur och med kundupplevelsen i fokus.

Projekt på 10 veckor

Sagt och gjort. Under cirka 10 veckor arbetade de studerande med projektet, indelade i olika grupper, och som avslutades med slutpresentationer med hela klassen samlad. Catharina är imponerad av resultatet:

– Det blev ännu bättre än vad jag trodde när jag gick in i detta, otroligt fint samarbete och de studerande har tagit till sig an uppgiften på ett fantastiskt sätt. Jag har fått konkreta strategier och förslag att arbeta vidare med, så jag känner att jag verkligen kan använda resultatet!

Just nu går hon igenom allt material. Några saker är redan på plats, exempelvis marknadsplanen och vilka leverantörer hon ska gå vidare med samt hur hennes kollektion ska se ut, hennes lookbook.

– Jag har fått till mer en helhet i mitt inredningskoncept. Jag har också startat ett instagramkonto (cacs.se), som var ett förslag från grupperna.

Produktion on demand

Catharina har också fått tillgång till de studerandes swot-analyser, där de har genomlyst hennes affärsidéer och jämfört styrkor, svagheter, möjlighet och hot med konkurrenter. Hon nämner att trycka tyg och tapet är förenat med stora kostnader. Ett förslag som därför kom fram i grupperna är att trycka on demand, det vill säga att kunden betalar i förskott innan en produkt tillverkas.

– Det här är något jag tror på. Det minimerar risken för överproduktion och osålda varor, men ställer också stora krav på kommunikationen och god kundkännedom. Produktionen ska vara lokal, kanske i Boråstrakten, alldeles oavsett så blir det inom Sverige, säger Catharina Antonsson.

Sammantaget är hon väldigt nöjd med samarbetet.

– Ja, det har varit ett riktigt win-win samarbete. Jag har också haft möjligt att lämna feedback på de studerandes arbeten, så vi har verkligen lärt oss av varandra, säger hon. Något som också Ingrid Grankvist instämmer i:

– Just feedbacken från företaget är ovärderlig för de studerandes utveckling, materialet vi jobbar med ska ju företaget kunna använda för att driva sin affärsidé framåt. Catharina har också varit mån om att ge feedback på ett konstruktivt, positivt och tydligt vis till alla grupperna, och haft deras inlärning för ögonen, vilket har varit väldigt uppskattat av klassen.

Text & Foto: Henrik Grönberg, kommunikationsansvarig på Nordiska Textilakademin