Ett digitalt kompetensutvecklingsprogram för handelsanställda inom mode och skor, kopplat till F/ACT Movement.

Programmet syftar till att utveckla handeln för mode och skor till att främja ett mer resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan samt en hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer.

Målet med programmet är att stärka utvecklingen av hållbara affärsidéer, genom att utveckla cirkulära tjänster och produkter och på så sätt skapa nya sätt att möta och stötta framtidens medvetna konsumenter. Detta ska leda till att företagen bidrar till målen i Agenda 2030 och skapar nya ekonomiska fördelar.

Programmet ska skapa förståelse & kunskap kring varför alla aktörer i samhället behöver agera och tillhandahålla inspiration för utveckling och förnyelse för den hållbara handeln! Detta genom att:

• Lyfta möjligheterna som är inom räckhåll! Visa goda exempel på en handel som kan möta den nya kunden & framtiden och främja gemensamt ägandeskap för frågan.

• Inspirera och visa möjligheterna i ett utökat erbjudande i samarbete med andra aktörer.

• Utöka kundens möjlighet till hållbart agerande tillsammans med andra & fördjupad relation till butiken.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig idag här

Kursen är framtagen i samarbete med

• Science Park Borås genom plattformarna Textile & Fashion 2030 och Circular Hub
• Proteko genom Nordiska Textilakedemin
• F/ACT Movement genom medverkande kommuner i VGR
• Västra Götalandsregionen genom Klimat 2030
• Svensk Handel
• Marketplace Borås
• TEKO
• Agenturföretagen/Association of trade parterns Sweden
• Klädkedjor vi samverkar med (exempelvis i referensgruppen): MQ, Lindex, KappAhl.