Caroline Düberg Martinsson pluggade till kvalitets- och produktionsutvecklare vid Nordiska Textilakademin. Idag är hon miljö- och kvalitetssamordnare på Elis Textil Service AB i Malmö med fokus på hållbarhetsarbete. Här på bild ihop med Textil Fashion Centers lokaler mitt i Borås där Nordiska Textilakademin har sin lokaler.

Utbildningen till kvalitets- och produktionsutvecklare vid Nordiska Textilakademin i Borås gav mig en stor förståelse för vad som behöver göras för att ställa om till en mer hållbar bransch, men också vilka utmaningar och möjligheter det innebär för bolagen. Det säger Caroline Düberg Martinsson som sedan februari i år arbetar som miljö- och kvalitetssamordnare på Elis Textil Service AB i Malmö.

Vad gör du på företaget?
– Jag arbetar under företagets hållbarhetschef för att förankra och förverkliga hållbarhetsstrategin som sjösattes för ett par år sedan och som vilar på tre ben: människor, klimat och textil med mål som i de flesta fall ska nås till 2030.

Vad innebär hållbarhetsstrategin?
– Den innebär bland annat att vi arbetar mot transparens i leverantörsleden inom frågor för socialt hållbar produktion och för en klimatneutral värdekedja. Vi har naturligtvis också fokus på våra anläggningar och servicen mot kunderna så att vi kan erbjuda klimatneutrala tvätterier och en fossilfri fordonsflotta. Elis affärsmodell är ju i grunden cirkulär: vi hyr ut artiklar, mycket textilier, till användarna så att de har rena produkter på rätt plats när de behövs – vi köper inte in mer textilier än vi behöver och tvättar och lagar dem under hela sin livslängd mot kund. Nu arbetar vi för att vara en av de drivande aktörerna i omställningen till mer cirkulära materialflöden.

Vad ser du för nytta med din utbildning från Nordiska Textilakademin?
– Utbildningen till kvalitets- och produktionsutvecklare har ringat in många av de problemställningar och arbetsinsatser som krävs för att ställa om till mer hållbara textilier och verka för att de återbrukas och återvinns. Detta omfattar både materialfrågan och produktionsprocesser.

Vad minns du lite extra från utbildningen?

– Det är mycket som jag kommer ihåg med glädje och tacksamhet: människorna på skolan och kontakterna på företagen, insikten i företagens behov, ambitioner och utmaningar kopplade till lokal och global produktion och hållbarhetsfrågor kopplade till det. Jag minns också att det vi fick lära oss i skolan kopplades nästan alltid till en praktisk situation i ett företag eller på en mässa eller produktionsenhet under produktionsresorna i Sverige, Kina och Rumänien.

Vilka tips vill du ge nuvarande och blivande studerande på Nordiska Textilakademin?

– Svårt, vi har alla så olika utgångsläge och ambitioner, men som generellt råd till den som pluggar
är väl – njut av att få lära dig något nytt! Det öppnar alltid sinnen och möjligheter, och till den som ska plugga på Nordiska Textilakademin, använd kontakterna till företagen via skolan och fundera på vart du vill nå med utbildningen och vinkla lärandet mot ditt personliga mål. 

Hur tänker du dig din fortsatta karriär, har du satt upp några mål?
– Jag har flera mål men jag tror att det är viktigt att vara flexibel och inse att vissa får vänta och andra får ta större plats för tillfället. Arbetsmarknaden håller på att förändras på många sätt och det viktigaste är nog att hänga med i vad som händer och hitta sina möjligheter i det.

Läs mer

Om utbildningen till kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil/mode/funktion, 400p  

Möjliga yrkesroller är:
Miljö-och hållbarhetsarbete inom textila företag

Inom textil produktion:
Kvalitetstekniker
Kvalitetskoordinator
Produktionstekniker
Produktionsutvecklare