Hallå där…Camilla Haraldsson, som driver eget företag som konsult inom verksamhetsutveckling, ledningssystem och ISO-standarder med framförallt små och medelstora svenska företag som målgrupp. Du har läst kursen Hållbarhetsredovisning- och lagstiftning, 20 YH-poäng.

personporträtt
Camilla Haraldsson, egenföretagare, har läst 20-poängskursen hållbarhetsredovisning och lagstiftning

Vad tyckte du om kursen?

– En jättebra kurs som ger en introduktion och grundförståelse till området Hållbarhet (hållbarhetsredovisning och lagstiftning) samt de EU-krav inom området som redan är på plats och de som är på gång. Jag har fått en bättre förståelse för hur det hänger ihop, från FN’s globala mål, EU’s krav och riktlinjer ner till hur det påverkar svenska företag.

Vad var anledningen till att du valde att gå den?

– Jag ville bredda mina kunskaper och få en bättre förståelse för området Hållbarhet, för att kunna erbjuda ett bredare stöd till våra kunder, både strategiskt och operativt.

Hur ska du använda dina kunskaper?

– De kommer till användning i mitt arbete som konsult inom verksamhetsutveckling, ledningssystem och ISO-standarder, där jag kan hjälpa kunder både strategiskt och operativt. Hållbarhet kommer att bli ett strategisk område för våra svenska företag att förhålla sig till framöver, både att arbeta med och att redovisa.

Vem rekommenderar du att gå kursen?

– Egentligen alla företag oavsett bransch och målgrupp, som vill hålla sig framme och få en introduktion till området. Även om en mindre del av kursen fokuserade på textilbranschen och B2C, så var även det avsnittet intressant för mig att få en liten inblick i och förståelse för.

Nästa kursstart är 19 juni. Ansök senast 31 maj.
Kursen är 8 veckor, på halvfart, helt digital och CSN-berättigad.

Länk till mer läsning om utbildningen