Drömmen slog in för Hanna Abrahamsson som efter sin LIA (Lärande i arbete) fick jobb på Wargön innovation. Hanna läste till kvalitets-och produktionsutvecklare inom textil/mode/funktion och tog examen från Nordiska Textilakademin i juni i år.

– Berätta om Wargön innovation. Vad är det för företag? 

Wargön Innovation är en innovationsmiljö och ett dotterbolag till Innovatum Science Park med fokus på textil Innovation. Man kan säga att Wargön har tre ben, systemprojekten, entreprenörerna och textilsorteringen. I systemprojekt så är vi en av flera parter i ett större projekt. Med entreprenörer så anpassas behovet, där agerar Wargön mer som konsulter och hjälper till att bygga upp teknikutvecklingen och driva den framåt. Textilsorteringen är hjärtat av Wargön, där sorteras textil ut för återbruk och för de olika projekten. Så, Wargön är svårbeskrivet och brett, men jag skulle lättast beskriva det som ett multifunktionellt kompetenscenter med fokus på textil Innovation.

På bilden ser ni en person som lägger in material till en databas för AI skanning för framtida textilsortering.
Här ser ni Hanna som lägger in material till en databas för AI skanning för framtida textilsortering.

– Vad har du fått göra under din praktik? 

Under min praktik har jag fått ta rygg och se alla de olika roller som finns på Wargön. Fått en insyn i branschen och deltagit i möten för att få en förståelse i vad Wargön gör och vilken roll dem har i olika sammanhang. Jag har även drivit på egna projekt i utveckling av hallen och haft uppgifter i diverse projekt som Wargön driver. Det har varit en lärorik tid och jag är tacksam för den kunskap men även det förtroendet som mina kollegor har gett mig under mina 20 veckor. 

– Vad innebär din roll på företaget? Vad kommer du få ansvara över/jobba med? 

Min roll innebär att vara spindeln i nätet, föra samman människor och driva på projekt. Under sommar/höst så kommer jag besöka flertalet företag inom återvinning, robotik och marina material men också entreprenörer för att se om/hur vi kan samarbeta för en cirkulär bransch.

– Vad ifrån din utbildning tror du att du kommer ha extra nytta av i din nya roll? 

Förståelsen för material är otroligt viktig i branschen över lag, men även att förstå produktionsprocessen. Det underlättar för att lättare kapsla in problemet och hitta lösningar i diverse produktionsled, som exempel så har ju Wargön daglig produktion i sorteringshallen där vi värderar materialflödet utifrån avfallshierarkin där målet är att så mycket som möjligt ska gå till återbruk. Det är en process som med kursen produktionsprocesser var lättare att sätta sig in i. Utbildningen är kopplad till arbetslivet och väldigt up to date, så vilken roll du än får så tror jag att man får nytta av de flesta kurser eller åtminstone delar av dem.

– Hur ser du på din framtida karriär? Vad drömmer du om att göra framåt? 

Det var ju länge min dröm att hamna på Wargön och nu är jag här med ett fantastiskt team, så jag lever egentligen drömmen just i denna stund. Men i en framtid så hoppas jag på att bli varm i rollen som projektledare men också som textilare i branschen, och få vara en del av att driva innovationer och entreprenörer framåt. Drömmen är en hållbar industri, så jag vill med ett kreativt och ivrigt lynne bidra till det på alla sätt jag kan.

https://wargoninnovation.se/
https://www.nordiskatextilakademin.se/utbildningar/kvalitets-och-produktionsutvecklare/