Hallå där Alicia Jonsson, produktkoordinator och videoredigerare hos Galvin Green (golfkläder), som har läst YH-kursen Hållbarhetsredovisning & hållbarhetslagstiftning 20 YH-poäng.

Vad tyckte du om kursen?

– Jag tyckte att kursen var tydligt upplagd och gav mig en bra uppfattning om hur både aktuella och framtida lagstiftningar inom EU ser ut, hur hållbarhetsredovisning fungerar och vad det har för syfte, samt hur allt hänger ihop på ett mer övergripande plan och hur företag kan arbeta med detta. Det var väldigt smidigt att alla element av kursen hölls digitalt, det gav mig möjligheten att förlägga min tid på ett sätt som passade mig och mina arbetstider.

Personporträtt på en person
Alicia Jonsson arbetar som produktkoordinator och videoredigerare hos Galvin Green och har som uppgift att administrera hållbarhetsarbetet.

Vad var anledningen till att du valde att gå den?

– Jag valde att gå kursen för att bredda mina kunskaper i och med min yrkesroll som fortfarande är väldigt ny för mig. En kurs som omfattar det området jag själv kommer prata mycket om på jobbet kändes därför idealiskt.

Hur ska du använda dina kunskaper?

– Min huvuduppgift är att administrera vårt hållbarhetsarbete. Eftersom jag pratar mycket om hållbarhet och lagstiftningar i möten med både kollegor och leverantörer, behöver jag känna mig säker på att den information jag förmedlar är korrekt, vilket kursen har hjälpt mig att säkerställa. Jag kommer alltså främst använda kunskaperna i min yrkesroll, men jag har också blivit inspirerad att lägga mer fokus på att leva hållbart i mitt privatliv.

Vem rekommenderar du att gå kursen?

– Jag rekommenderar att man går kursen om ett intresse för grunden i EU’s hållbarhetsarbete finns, gärna ur ett yrkesrollsperspektiv (men även privat). Jag upplever att det är en kurs som är gynnsam ur ett flertal perspektiv, oavsett storlek på det företag man arbetar för.

Är du intresserad av kursen? Nästa kursomgång startar 6 mars och kursen är öppen för ansökan. Läs mer:
https://www.nordiskatextilakademin.se/utbildningar/hallbarhetsredovisning-och-lagstiftning/

Läs mer om Galvin Green på deras webbsida: https://www.galvingreen.com/