Lyckad digital examen för Nordiska Textilakademin

I början av juni tog Nordiska Textilakademins studerande examen, i år på ett helt nytt sätt via digitala kanaler. Den 5 juni samlades personalstyrkan i lokalerna i Borås för att fira examen tillsammans med de många studerande, som i sin tur samlades på distans via videosamtal. Tillsammans njöt de av en lyckad examen och tackade för de senaste två åren.

– Vi önskar våra nyutexaminerade studerande välkomna till en spännande och utmanande bransch, säger utbildningsledare Kerstin Syrén. Genom deras nyförvärvade kunskap kommer de delta i förändringsarbetet för en hållbarare värld.

Även i Åre examinerades pionjärklassen som studerat Internationell Design- & Produktutvecklare inom Sport & Funktion. Alla utbildningarna har haft en tydlig verklighetsförankring, med näringslivet närvarande genom hela studietiden. De studerande har arbetat med flera skarpa samarbeten, i Åre med Scott Sports, Swedish Posture och Seger Europe, och i Borås med Eton Shirts och Nakd/Danny Saucedo. Tillsammans har studenter från både Borås och Åre även arbetat med Craft, Hasbro och Borås Parkerings AB.

– Med så många skarpa samarbeten har våra nyutexaminerade kollegor många värdefulla arbetslivserfarenheter som de kan ta med sig in i branschen, säger Bengt Engström Heino, utbildningsledare i Åre.

Utbildningarna som examinerades är:
Internationell Inköpare inom textil/mode/funktion
Internationell Designer inom textil/mode/funktion
Internationell Säljare inom textil/mode/funktion
Kvalitets-och Produktionsutvecklare inom textil/mode/funktion
Internationell Design- & Produktutvecklare inom Sport & Funktion

Under examen delades följande stipendium ut, ett av varje till vardera klass:
Examensarbete
Med bevis på bred kunskap och förståelse för valt ämne har Du genom Ditt Examensarbete tagit Dina kunskaper till nästa nivå.
Klassens stjärna
Genom idoga studier, engagemang och målmedvetenhet har Du nått toppresultat. GRATTIS!
Klassens kompis
Genom Din positivitet och omtanke har Du lyft Dina medmänniskor till att bli sitt bästa jag!