Nordiska Textilakademin i Borås fick idag ett glädjande besked från Myndigheten för yrkeshögskolan när skolan beviljades fortsatt start av ytterligare 3 utbildningsstarter av yrkesutbildningen Internationell Designer inom textil/mode/funktion. Utbildningen går på heltid (100 %) på plats i Borås under 2 år med start i september 2022.  

– Så fantastiskt glädjande att vi får fortsätta denna viktiga och populära utbildning, säger Kerstin Syrén som är utbildningsansvarig på Nordiska Textilakademin.

Det finns flera textil- och modedesignutbildningar i Sverige men ingen liknande inom ramen för yrkeshögskolan. Genom sin konkreta och direkta koppling till näringslivet och den textila värdekedjan har designutbildningen vid Nordiska Textilakademin en viktig affärsmässig profil som varvas med teori och praktik, vilken gör utbildningen unik.

– Anledningen till att studerande söker sig till oss är den tydliga branschkopplingen under utbildningen, samt den stora andelen praktik vi har, det vi kallar Lärande i arbete (LIA). Detta är för att den studerande ska nå den bredd och det djup i sina kunskaper, färdigheter och kompetenser som arbetslivet efterfrågar och för att vara direkt anställningsbar. Arbetslivets krav på yrkesrollen som designer kräver bredd och djup samt tid att utveckla färdigheter, säger hon.

Hon menar vidare att branschen befinner sig just nu i ett utvecklingsskede: att gå från en linjär till cirkulär textilindustri, där samarbete med andra är en nödvändighet för att kunna skapa en gemensam vision om ett globalt textilsystem.

– För att stärka Sveriges konkurrenskraft och utveckling inom textil och för att lyckas i arbetet med att ställa om textilindustrin till ett resurseffektivt, hållbart och cirkulärt flöde krävs uppdaterad kunskap. Mot denna bakgrund har utbildningen uppdaterats för att de studerande redan i designstadiet skall kunna ta rätt beslut och ha de kunskaper som krävs för att designa för en hållbar värdekedja, säger Kerstin Syrén.

Bland flera kunskaper och färdigheter inom design ska den studerande efter genomförd utbildning även självständigt, kontinuerligt och medvetet kunna värdera information för att och utveckla sina förmågor, specifika talanger och därmed utveckla ett personligt uttryck. Hen ska vidare kunna värdera och använda information och metoder inom området affärsutveckling och design med hänsyn till hållbara, cirkulära aspekter och produktionsprocesser samt kunna identifiera hållbara utvecklingsområden inom företaget/varumärket/marknaden.

Mer information om utbildningen finns här. Ansökan öppnar inom kort.  
https://www.nordiskatextilakademin.se/utbildningar/designer/