Bild på en person som tittar ner och håller sig på huvudet. Syftet med bilden är att vara en genrebild till en artikel om våra YH-kurser.

 

Två nya 20 poängskurser som handlar om cirkularitet och hållbarhet startar i höst.

Ny lagstiftning och krav på ökad hållbarhet i textilbranschen, både nationellt och inom EU, ligger bakom Nordiska Textilakademin satsning att starta två nya YH-kurser: Hållbarhetsredovisning- och lagstiftning, 20 YH-poäng samt Cirkulär Design inom textil och mode, 20 YH-poäng. Båda kurserna vänder sig till yrkesverksamma i branschen och startar 17 oktober.

– Det känns mycket inspirerande att vi nu sätter i gång dessa viktiga kurser. De kommer att ge deltagarna kunskaper som efterfrågas av branschen. En bransch som nu möter och försöker hantera de utmaningar som finns för att få till en mer hållbar textil- och modebransch, säger utbildningsansvarig Kerstin Syrén på Nordiska Textilakademin.

Många nya lagar

Faktorer som gör kurserna angelägna är den mängd nya lagar eller förstärka lagstiftningar som förväntas komma de närmaste åren när EU ser över textilbranschen, i syftet att göra den mer hållbar. Ett centralt område är producentansvaret för textilier, som säkerställer separat insamling av textilier för återanvändning respektive textilavfall för återvinning. Ett annat område är due diligence, där riskhantering är i fokus, vilket innebär ökad transparens och kontroll av hela värdekedjan. Detta är exempel på områden som företagen måste ha koll på. Och en bra start för det är att läsa kursen Hållbarhetsredovisning- och lagstiftning. Cirkulära affärsmodeller där produkter behåller sitt värde över tid är något som kommer alltmer i textilbranschen. Detta påverkar bland annat designers och produktutvecklare, vilka behöver stärka kunskapen om hur man exempelvis ökar livslängden på plaggen och användning av material med återvinningsbara textilier med mera. Här kommer kursen Cirkulär Design ge en del svar och inspiration framåt.

Cirkulära affärsmodeller där produkter behåller sitt värde över tid är något som kommer alltmer i textilbranschen. Detta påverkar bland annat designers och produktutvecklare, vilka behöver stärka kunskapen om hur man exempelvis ökar livslängden på plaggen och användning av material med återvinningsbara textilier med mera. Här kommer kursen Cirkulär Design ge en del svar och inspiration framåt.

– Vi hoppas att kurserna ska attrahera flera olika yrkesroller i branschen, inte minst på små och mindre företag, både nystartade och etablerade, där man jobbar med många bitar. Kunskapen är viktig för att göra rätt från början, säger Ingrid Grankvist som är ämnesledare för design på Nordiska Textilakademin.

Läs mer och ansök senast 25 september. 

Cirkulär design inom textil & mode, 20 YH-poäng
Hållbarhetsredovisning- & lagstiftning, 20 YH-poäng 

Fler YH-kurser inom cirkularitet och hållbarhet, hittar du på  webbsidan: https://www.nordiskatextilakademin.se/2022/06/16/yh-kurser-inom-cirkularitet-och-hallbarhet-i-host