Nordiska Textilakademin i Borås startar yrkesutbildningen Cirkulär Designer inom textil & mode, 90 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen går på halvfart (50 %) under ett år och belyser översiktligt viktiga, strategiska förändringar som krävs när framtidens produktion av textil och mode ska möta de globala målen. Utbildningen startar i höst och ansökan öppnar inom kort.

– Det är mycket glädjande att vi idag har fått vår nya stora satsning ”Cirkulär Designer” beviljad, säger Christian Lundell VD på Nordiska Textilakademin.

Utbildningen är speciellt utformad för att stödja yrkesverksamma personer. Upplägget ger en flexibilitet att genomföra sina studier på ett sätt som passar individen själv.

– Det är deltagarens egen personliga planering som styr avsatt handledning och individuella projekt inom utbildningen och som med fördel kan utgå från företagets verksamhetsmål, säger Kerstin Syrén utbildningsansvarig på Nordiska Textilakademin.

Cirkulär affärsmodell
Mycket av innehållet i utbildningen kommer att kretsa kring den cirkulära affärsmodellen, som innebär att företag tjänar pengar genom att ta tillvara värdet i produkter och material. Det kan handla om att skapa en modell för återanvändande av en produkt eller hitta samarbeten.

Den nya utbildningen kommer också att ge insikter och breddad förståelse för vilka cirkulära strategier och ansvarsfulla designprocesser som kommer att krävas för att branschen ska vara en del av lösningen mot ett mer resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan.

– Textil- och modebranschen har en stor påverkan på vårt klimat och detta påverkar företagens behov av omställning. Vägen dit går bland annat genom rätt design, nya återvunna material, cirkulära affärsmodeller och cirkulära system. Det är en stor utmaning och ett stort systemskifte som påverkar alla funktioner. Om detta vill vi upplysa, utbilda, säger Kerstin Syrén.

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljade idag 10 juni Nordiska Textilakademins ansökan om att få starta utbildningen Cirkulär Designer 90 Yh poäng.

Mer information om ansökan kommer inom kort på webbsidan.
https://www.nordiskatextilakademin.se/utbildningar/yh-kurser-och-kurspaket/

Vill du veta mer kontakta oss gärna på: intresserad@nordiskatextilakademin.se