– Vi sysslar med kompetensförsörjning och våra studerande är redo att “get to work” direkt efter examen, säger Christian Lundell, VD på Nordiska Textilakademin. Nordiska Textilakademin bedriver primärt yrkeshögskola med inriktning på textil, mode och funktion – från cirkulär design till inköp. Utbildningarna är fullt anpassade efter arbetsmarknadens- och näringslivets behov som varvas med teori och praktik.

Nordiska Textilakademin jobbar aktivt med att lyfta frågor kring textil, hållbarhet och skolan förmedlar kunskapen till både studerande och företag. Fokus ligger på hur man kan gå från en linjär till en cirkulär textilindustri.

Christian Lundell, VD på Nordiska Textilakademin

– Idag i Sverige slänger vi cirka 7-8 kg textil per person och år och av det som slängs är cirka 60 procent i så bra skick att det i princip går att använda direkt igen. Här vill vi bidra till en beteendeförändring. Många vill lära sig mer om cirkulärt mode och hur man kan jobba mer hållbart inom branschen. Vår ambition är att vara en del av samhällets hållbarhetsutveckling och vi erbjuder därför hållbarhetskurser både på distans och halvfart, vilket möjliggör att man kan studera och jobba parallellt, säger Lena Berger-Andersson, ämneslärare i hållbarhet på
Nordiska Textilakademin.

Lena Berger-Andersson är ämnesledare för hållbarhet på Nordiska Textilakademin

Hon berättar att allt fler lagar och regler kommer att bidra till att reducera det textila klimatavtrycket.

– Det krävs en cirkulär action plan som innebär att företagen måste vara mycket mer insatta i alla led – från odling till slutprodukt i butik för att kunna uppnå miljökrav och schyssta arbetsvillkor. Hållbarhet är en central del i nuvarande utbildningar och vi ser att de ökade kraven har lett till efterfrågan på nya yrkesroller.

För att möta behoven arbetar skolan kontinuerligt med utveckling av nya utbildningar inom hållbarhetsområdet.

– Vi har dessutom fått klart att starta en ny utbildning till hösten, anpassad till en helt ny yrkesroll – Textiltekniker/Processoperatör. Det möjliggör att vi på sikt kan framtidssäkra svensk textilindustri, säger Christian.

Nordiska Textilakademin är en del av stiftelsen Protekos utbildningsverksamhet, vars syfte är att erbjuda yrkesutbildningar som säkerställer textil kompetens inom branschen.

– Vi lyssnar in vad företagen har för behov och utifrån det skapar vi utbildningar som tillgodoser dem. På det viset skiljer vi oss markant från det traditionella utbildningsväsendet och vi vet att det är ett måste för att kunna klara av de stora förändringar som samhället och världen
står inför när det kommer till bland annat miljö och klimatfrågor, säger Christian.