Nordiska Textilakademin har idag fått beviljat att starta YH-kursen Cirkulära designprocesser inom textil & mode, 90 yrkeshögskolepoäng. Kursen går på halvfart (50 %) under 9 månader och belyser viktiga,  strategiska förändringar som krävs när framtidens produktion av textil och mode ska möta de globala målen i agenda 2023 för hållbar utveckling. Kursen startar i höst och ansökan öppnar inom kort.

– Det är mycket glädjande att vi kan starta denna viktiga kurs, där en stor del av innehållet baseras på vår tidigare mycket uppskattade kurs Cirkulär Designer. Kursen riktar sig till yrkesverksamma som på olika sätt vill ta nästa steg, som vill vara med och påverka textilbranschens förändringsarbete mot en mer hållbar och cirkulär framtid, säger Christian Lundell vd på Nordiska Textilakademin.

Kursen ger insikter och breddad förståelse för vilka cirkulära strategier och ansvarsfulla designprocesser som kommer att krävas för att branschen ska vara en del av lösningen mot ett mer resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan. 

– Textil- och modebranschen har som vi vet stor påverkan på vårt klimat och detta påverkar företagens behov av omställning. Vägen dit går bland annat genom rätt design, nya återvunna material, cirkulära affärsmodeller och cirkulära system. Det är en stor utmaning och ett stort systemskifte som påverkar alla funktioner, säger Kerstin Syrén, utbildningsansvarig på Nordiska Textilakademin. 

Ämnesledare i design Ingrid Grankvist tillägger:

– Jätteroligt att vi kan fortsätta med en kurs inom cirkulär design! Vi ser ju att kompetensen både behövs och efterfrågas inom branschen, och jag ser fram emot att fortsätta följa utvecklingen och sprida ny kunskap vidare till de som läser kursen, säger hon. 

Christian Lundell vill samtidigt lyfta fram att fler beslut är att vänta. I juli återkommer nämligen Myndigheten för yrkeshögskolan med besked om ytterligare beviljanden av kurser, då myndigheten har fått utökade YH-anslag om 70 miljoner kronor för platser 2023.

– Vi har sökt fyra nya YH-kurser, vilka kommer att fattas beslut om i juli. Vi har goda förhoppningar om att kunna ge fler positiva besked då. Men här får vi återkomma, säger han.

Håll utkik här på hemsidan under Korta YH-kurser där kursen kommer att läggas upp inom kort.