Nordiska Textilakademin i Borås startar yrkeshögskoleutbildningen Textiltekniker/Processoperatör, 400 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen går på helfart (100 %) under 2 år med start i september 2022. Utbildningen ska möta branschföretagens efterfrågan på specialiserade kunskaper och operativa kompetenser inom textil produktion med spetskompetens inom textila material och produktionsmiljöer.

– Det känns fantastiskt glädjande att få starta denna utbildning. Vi vet att efterfrågan är stor på praktisk kompetens i branschen och jag är övertygad om att personer kommer ut i jobb direkt efter genomförd utbildning, säger Christian Lundell, VD på Nordiska Textilakademin som är ansvarig utbildningsanordnare.

Glädjen delas med Cecilia Tall, generalsekreterare på TEKO och styrelseledamot i Stiftelsen Proteko som är huvudman för Nordiska Textilakademin.

– Så rätt och nödvändigt. Det har inte funnits någon utbildning på många år och om vi ska kunna bibehålla och utöka en svensk hållbar industri behövs mer kunniga tekniker och operatörer. Dessutom har branschen betydande pensionsavgångar med tjänster som behöver fyllas och vi har redan stora svårigheter att rekrytera idag, säger hon, säger hon.

Att kompetensbehovet är stort förklaras också av en allt större efterfrågan på lokal produktion. Arbetsmarknaden utgörs av ett hundratal små och medelstora företag. Ett av dem är Sätila of Sweden som tycker en utbildning inom textilteknik är väldigt värdefull.

– Vi behöver trygga kompetensen av teknisk textil produktion då vi ser ett ökat intresse för härproducerat och vi ser att vi kommer att behöva kompetens hos oss inom 1-3 år, säger Sara Nevander, CEO på Sätila of Sweden AB.

Mycket av innehållet i utbildningen kommer att handla om industriteknik, maskinkunskap, materialkunskap & bindningslära samt produktionskunskap och textil grund. Den studerande ska efter genomförd utbildning självständigt kunna planera och på ett säkert sätt utföra arbete i en textil produktion, självständigt hantera och underhålla utrustning enligt fastställda underhållsplaner, kunna delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt ta ansvar för att arbeta efter fastställda instruktioner samt följa upp produktionsresultat.

Mycket praktik ute på företagen
Eftersom yrkesrollerna är praktiska kommer en stor del av utbildningen också att ske via praktik ute på företagen i form av Lärande i arbete (LIA). Utbildningen kommer att varva teori med praktik, vilket innebär att termin 1 och 3 utgörs av teoretiska kurser och termin 2 och 4 utgörs av LIA. Möjliga yrkesroller efter avslutad utbildning är textiltekniker/processoperatör inom textilindustrin, vävare, vävlagare, stickare, stickmaskinsställare, varpare.

– Det finns idag inga motsvarande högskoleprogram med inriktning mot textiltekniker/processoperatör med spetskompetens inom textila material och maskinkunskap. Näringslivet säger att den enda alternativa vägen idag är att genomföra internutbildning av befintlig personal för att uppnå motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser, säger Johan Sandström som är utbildningsledare för utbildningen på Nordiska Textilakademin och fortsätter:

– Därför känns det extra välkommet att vi nu kan starta denna fina utbildning. Styrkan med yrkeshögskolan är just kombinationen av teori och praktik som gör det möjligt att tillgodose arbetslivets kompetenskrav gällande textiltekniker/processoperatör. Det finns ingen annan utbildningsform som arbetslivet kan dra så stor nytta av direkt.

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljade idag 11 januari Nordiska Textilakademins ansökan om att få starta utbildningen Textiltekniker/Processoperatör 400 YH-poäng.

Här kan du läsa mer om utbildningen. Ansökan öppnar inom kort.
https://www.nordiskatextilakademin.se/utbildningar/textiltekniker-processoperator/