PRESSMEDDELANDE / Oktober 2020

NTA utvecklar utbildningar för framtidens handel i projektet RE:SKILLS TEXTILE & FASHION

Då textil- och modebranschen, precis som andra branscher, påverkas starkt av såväl digitalisering och globalisering som automatisering och hållbarhet blir fokus på omställning en viktig fråga.

Nu har Nordiska Textilakademin vunnit upphandlingen att utveckla kurser för framtidens handel inom textil- och modebranschen i det ESF-finansierade projektet RE:SKILLS TEXTILE & FASHION. Utvecklingen av kurserna sker i samarbete tillsammans med Högskolan i Borås och Science Park Borås.

”Det är roligt att se hur våra tidigare mindre samverkansprojekt lett fram till detta stora samarbete och att vi kan jobba tillsammans i omställningsprocessen till framtidens hållbara handel. Det är värdefullt att vi använder våra samlade erfarenheter av förändringsarbete för inför framtiden.”

Erik Bresky, Science Park Borås

RE:SKILLS-projektet är ett initiativ Svensk Handel, TEKO Sveriges Textil och Modeföretag och Högskolan i Borås och som pekar på vikten av att erbjuda en rad olika kurser för att påskynda omställningen till en mer hållbar konsumtion inom textil och modebranschen där nya arbetstillfällen kommer att kunna genereras inom flera olika grenar.

 ”Första gången vi kan arbeta tillsammans i ett så här omfattande samarbete. Hela projektet lägger en bra grund för framtida samarbeten i Textile Fashion Center för textil- och modebranschen.

Anders Stenström, Högskolan i Borås

Under en tvåårsperiod ska mellan 20-40 olika kurser utvecklas och anordnas för att ge minst 1000 personer unika möjligheter till omställning i framtidens handel inom textil och mode.

”Vi är mycket glada över att få förmånen att utveckla dessa viktiga och värdefulla utbildningar för att säkra framtid och jobbtillfällen för så många människor”.
Christian Lundell, VD på Nordiska Textilakademin.

Mycket fokus kommer att ligga på cirkulära affärsmodeller och hur man kan påverka framtiden och dess hållbarhet på positiva sätt inom handel och konsumtion.  

Kontakt:
Christian Lundell, VD / 0739 – 60 26 26
christian@nordiskatextilakademin.se