LINK Gruppcoachning

Nu lanserar vi ett nytt erbjudande; LINK. Learning, Inspiration, Network och Knowledge. Varje tillfälle av LINK Gruppcoachning kommer var fyllt med utvecklande kunskap och samtidigt tillfällen för nätverkande mellan startups och näringsliv i Sjuhäradsregionen.

Du som deltar i LINK får tillgång till ett stort nätverk i hela Västra Götaland. Projektet sker i samverkan mellan Borås INK, Drivhuset, Nordiska Textilakademin och Västsvenska Handelskammaren, vilket ger stora möjligheter till ökat nätverk för alla medverkande.

Första workshop 9 mars på temat Hållbarhet & Cirkularitet.

Den första workshopen hålls i Textile Fashion Center den 9 mars med tema Hållbarhet & Cirkularitet. Hållbarhet är själva ingången till att skapa cirkularitet. Dagens, och framförallt morgondagens, marknad kräver en hållbar insikt och anpassning. Hur ska du agera i stället för att reagera? Matilda Sjödin från Trossa kommer att föreläsa och ge tips på hur en handlingsplan skulle kunna se ut. Deltagarna ska efter genomfört pass kunna ta med sig underlaget för eget arbete kring sitt bolags hållbarhetsstrategi.

Vi startar med frukost och mingel, fortsätter med föreläsning, workshop och avslutar
med lunch. Det finns tid för nätverkande! LINK är kostnadsfritt och finansieras av
Boråsregionen och Västra Götalandsregionen.

Kommande workshops/teman:

DIGITAL BUSINESS 4/5 – Anton Sörlin & Catharina Nord, IPM Ulricehamn
OMVÄRLDSBEVAKNING 13/6 – Martin Börjesson, Futuramb
FINANSIERING 13/6 – Stefan Svahn, Seven District & Charlotta Gadzur, Borås INK
TEAM & LEDARSKAP 28/9 – Hanna Wiljebrand, SISP
SÄLJ & MARKNAD 23/11 – Föreläsare ej klar

Läs mer på & anmäl dig på:
https://boras-ink.se/link