Då textilbranschen gör stora avtryck på klimatet, finns ett behov av omställning hos företag. 
Rätt design, nya materialval och cirkulära affärsmodeller banar väg för en hållbarare framtid. 
På Nordiska Textilakademin har hållbarhetsaspekten alltid varit en viktig del av verksamheten.

Sedan augusti har NTA den stora glädjen att välkomna Lena Berger-Anderssonsom ny ämnesledare inom Hållbarhet på Nordiska Textilakademin.

”Vi är glada att Lena tar sig an jobbet inom det viktiga ämnet hållbarhet. Det är få som har just denna kompetens, erfarenhet och nätverk. Tillsammans med NTA kommer vi ännu längre med vårt uppdrag att bidra med professionell textil kompetens”, säger Christian Lundell, VD på NTA.

Lena har lång erfarenhet med 30 år inom textilbranschen och meriter inom kvalitets och hållbarhet på Ellos GROUP och senast som kvalitets och hållbarhetsansvarig på Hemtex och kommer att tillföra mycket för utvecklingen på skolan där hållbarhet i stort sett genomsyrar samtliga utbildningar.

Lena är utbildad Textilingenjör och har även läst Textilkemi på Högskolan i Borås. Hon kommer att ansvara för utbildningsinnehållet kring hållbarhet i våra utbildningar.


”Hållbarhet är viktigt, inte längre en ickefråga utan mer vad och hur man ska göra. Min viktigaste uppgift på NTA är att få utbilda, sprida kunskap, påverka, uppmuntra och ha en dialog med våra studerande för att de ska få med sig ett hållbarhetstänk och nätverk in i deras framtida hållbarhetsarbete”, säger Lena, nytillträdd ämnesledare inom hållbarhet på NTA.

Lena Berger Andersson

Kontakt:
Lena Berger-Andersson, Ämnesledare / 0701 – 75 01 30
lena@nordiskatextilakademin.se


Christian Lundell, VD / 0739 – 60 26 26
christian@nordiskatextilakademin.se