Nu lanseras Patchify – ett koncept som ska förenkla återcirkulation av returplagg inom
e-handeln, plagg som idag ofta kasseras eller slängs. Konceptet är på teststadiet och
e-handelsföretag i Boråsområdet sökes nu för att vara med i piloten.

Bakom initiativet till Patchify står företaget ProFlow som är specialister på logistiklösningar.
De har knutit till sig Nordiska Textilakademin som arbetar med kompetensförsörjning av textilföretag samt Easycom som är experter på returhantering. Alla med säte i Borås. Tillsammans ska de nu i ett projekt finansierat av ASTER* testa en framtida lösning för det cirkulära samhället.

Grunden i konceptet är att sammankoppla reklamationshanteringen med reparatörer och nyförsäljning, där hantering tillkommer först när varan är pånytt-såld. Genom att koppla hanteringen till kundorder ska lönsamheten säkras.

– Att tänka i nya banor och hitta nya lösningar är vägen fram för att minska påfrestningen på vår planet. Vi behöver använda det material som redan finns tillgängligt och samtidigt göra det lönsamt. Det känns väldigt meningsfullt för oss på ProFlow att vara en del av detta initiativ, säger Charlotte Elmqvist CEO på ProFlow.

Bidra till ökad lönsamhet och minskad miljöpåverkan

Piloten ska resultera i ett Proof of Concept av systemet med en definierad ekonomisk modell
som kan skalas upp. Projektets ambition är att pilotbolaget tydligt kommer att minska andelen kasserade plagg, vilket därmed kommer att öka lönsamhet och minska miljöpåverkan. I och med att projektet är finansierat behöver pilotföretagen endast satsa medarbetarnas tid och engagemang.

– Genom upcycling av produkter som idag kasseras/slängs leder detta till en positiv inverkan på miljön. Det vänder en kostnad till en intäkt för e-handlaren och erbjuder konsumenten möjligheten att köpa både miljövänligt och, ifall de själv väljer, vara en del av processen genom att reparera produkten själv, säger Christian Lundell som är VD på Nordiska Textilakademin.

Intresserad av att delta i piloten? Kontakta oss!

Vill ert företag vara med som pilot? Kontakta oss, så berättar vi mer och tar beslut om vi ska genomföra denna pilot med just er!

Projektet pågår fram 31 juni 2023.

Kontaktperson är Johanna Linder, projektledare och verksamhetsutvecklare på ProFlow
e-post: johanna.linder@proflow.se

* ASTER (Alliance for sustainable e-commerce) samlar organisationer som tillsammans jobbar för att Sverige ska gå före och visa världen att e-handeln kan vara effektiv, konkurrenskraftig och hållbar.
ASTER drivs tillsammans av Lunds Universitet och Lindholmen Science Park.

Läs mer på webbsidan: www.asterco.se