Positivt från nyutexaminerade på Nordiska Textilakademin

Under Nordiska Textilakademins digitala examen bad vi våra nyutexaminerade studerande att beskriva vad de uppskattat mest med utbildningen. Här är några av de svar vi fick.

Under två år har de studerande lärt sig om textilindustrin, besökt företag och mässor i andra länder och fått många kontakter inom branschen. Just de delarna hamnar också högt upp på listan, framför allt resorna. “Möjligheten att besöka fabriker i andra länder och lära sig om branschen” och “produktionsresan är något jag kommer att minnas länge!” är bara några av de kommentarer vi samlat ihop. Erfarenheter för livet, säger en annan deltagare.

Många lyfter också praktiken som en värdefull del i utbildningen. Totalt en termin av utbildningen består av LIA-praktik, lärande i arbete, och många ser det som en värdefull erfarenhet. Som ett bevis på att de har “fått de kunskaper som behövs för att arbeta inom yrket”, som en studerande uttryckte det. Närheten till branschen uppskattas, och möjligheten att snabbt kunna ta steget ut i näringslivet.

I helhet är det dock en sak som lyfts mer än något annat – vännerna i klassen, och lärarna. De personliga relationerna är viktiga på Nordiska Textilakademin, och förhoppningsvis kommer de nyutexaminerade kollegorna att fortsätta skapa kontakter i en ständigt utvecklande bransch.