Sobona och Nordiska Textilakademin har tecknat en avsiktsförklaring om att samverka för att utbyta kunskaper och erfarenheter kring kompetensstandarder, branschvalidering och mikromeriter. Parterna har ett gemensamt intresse i att kvalitets- och framtidssäkra kompetensförsörjningen inom olika yrkesroller som kan bidra till ökad textil- och materialåtervinning, cirkulär ekonomi och hållbar utveckling.

Att kunna sortera och värdera inlämnad textil är ett exempel på en kompetens som behöver öka för att lyckas få till en mer cirkulär textilbransch. Något som samverkan mellan Sobona och Nordiska Textilakademin syftar till.

– Frågan om textilåtervinning är högaktuell och angelägen. Att gemensamt försöka identifiera och lyfta fram den kompetens som är nödvändig för att få igång den omställning som krävs är oerhört viktigt och jag är stolt att vi nu kliver in i detta samarbete, säger Per Nordenstam, vd på Sobona.


Per Nordenstam, vd på Sobona.

Christian Lundell vd på Nordiska Textilakademin.

Kompetensförsörjningsfrågan är brännande aktuell i en verklighet där cirkulära värdekedjor ska sammanfogas mellan branscher:

– Inom textilbranschen ser vi att kompetenser kring sortering och värdering av textil- och modeprodukter behöver utvecklas på bred front, med avfallstrappan som utgångspunkt. Samverkan med Sobona är en mycket viktig pusselbit i detta arbete och ger mervärde på så många plan, säger Christian Lundell vd på Nordiska Textilakademin.

Samverkan syftar till att utforska vilka kompetenser kring textila material och värdering av dessa som kan vara av gemensamt intresse för olika aktörer som ingår i olika led i hanteringen av dessa resurser.

Fler aktörer intresserade

Bland Sobonas medlemmar som är aktiva inom detta område hör ett antal avfallshanterings- och återvinningsföretag. En part som också visat intresse för den aktuella samverkan och utvecklingsarbetet är Avfall Sverige. Samverkan har också en direkt koppling till Sobonas deltagande i Kompetenspasset som drivs av RISE, Myndigheten för yrkeshögskolan och Arbetsförmedlingen. Kompetenspasset är ett utforskande projekt som syftar till att ta fram en modell och en digital infrastruktur för mikromeriter, som är mindre byggstenar av kompetens som kan komma från både informellt och formellt lärande.

– Många aktörer börjar nu vända blicken mot mikromeriter. De kan bidra till att synliggöra och lyfta fram det kontinuerliga livslånga lärandet och de kan även spela en viktig roll i den gröna omställningen. Jag lånar gärna en slogan som Försvarsmakten nyligen lanserat: ”Det vi gör idag gör vi för imorgon,” säger Thomas Nylund, Sobonas processledare i Kompetenspasset.

Nordiska Textilakademin är ett nav för utbildning och kompetens inom textil och mode. I nära samarbete med branschen bedriver vi yrkeshögskola, utbildar yrkesverksamma och skräddarsyr utbildningar för företag. Vi genomför även validering av individer med yrkeserfarenhet inom sömnad mot ställda krav i yrkeskvalifikationen Sömnadsoperatör.

Läs mer på: nordiskatextilakademin.se

Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Vi tecknar kollektivavtal, stödjer medlemmarna i arbetsgivarfrågor och opinionsbildar för att stärka de kommunala företagen. Vi bidrar till att medlemmarna blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa affärsmässig samhällsnytta. Med arbetsgivarfrågorna på plats kan våra medlemmar fokusera på sitt uppdrag: Att agera långsiktigt och se till att kommunernas och regionernas resurser används effektivt. Vår vision är ett hållbart samhälle präglat av utveckling och tillit.

Läs mer på: sobona.se

Läs mer: Sobonas arbete med Kompetenspasset