Vill du och ditt företag vara med i en ledningsgrupp inom Nordiska Textilakademin för att kunna forma framtidens textila kompetens? Vi frågar Sarah Norving, verksamhetschef på Drivhuset i Borås och en av representanterna i ledningsgruppen för YH-utbildningen Internationell säljare om vad rollen innebär.  

Personporträtt Sarah Norving

Vad gör en ledningsgrupp på en yrkeshögskola?
– Att sitta i en ledningsgrupp på Nordiska Textilakademin innebär att man har en viktig roll för att vara med och forma framtidens kompetens. Vi får vara med och diskutera utbildningens upplägg och dess framtida utveckling.  

Vad innebär det att vara med som företagsrepresentant? 
– Vi på Drivhuset arbetar mycket med Nordiska Textilakademin, så för oss är det oerhört viktigt att få utbildningens input. Samt att få följa diskussionerna för hur utbildningen bemöter kompetensbehovet på marknaden och vad studenterna anser viktigt för sin utbildning. 

Vad är fördelarna? 
– Man får direktkontakt med en skola med stort fokus på att få studerande ut i arbete, man lär sig mycket om kringliggande branscher och kommande kompetensbehov. Och man träffar såklart driftiga individer och studerande. Detta är ju också ett utmärkt tillfälle att knyta kontakt med potentiella medarbetare, i och med att de studerande går ut på längre praktikperioder, det vi inom yrkeshögskolan kallar lärande i arbete (LIA). 

Hur mycket tid tar det? 
– Det är inte ett betungande arbete. Cirka 3-4 möten årligen och egen förberedelse inför mötet. 

Just nu söker vi personer som vill vara med i ledningsgruppen för yrkeshögskoleutbildningen: Internationell säljare inom textil, mode & funktion. Detta är en 2-årig YH-utbildning som utbildar studerande till att bli ex Account Managers, säljare B2B eller motsvarande yrkesroller till textilbranschen. 

Läs mer om utbildningen:
https://www.nordiskatextilakademin.se/utbildningar/yh-utbildning-inom-textil-mode-och-funktion/saljare/

Är du intresserad av uppdraget, tveka inte att kontakta oss på: info@nordiskatextilakademin.se