Vässa din kompetens inom cirkularitet och hållbarhet med Nordiska Textilakademins korta YH-kurser

Person som mäter ett plagg
Kurserna är framtagna för dig som behöver hänga med i allt som händer i textil- och modebranschen just nu med ny lagstiftning, krav på hållbarhetsredovisning, nya cirkulära affärsmodeller och cirkulära designprinciper med mera. Vi erbjuder fyra YH-kurser på distans, varav två helt digitala, som behandlar olika delar av dessa nya krav och behov.

Läs mer om vad som passar dig och ditt företag. 

Cirkulär Designer inom textil/mode 90 YH-poäng:

Efter avslutad kurs kommer du att kunna driva processer med fokus på ökad beständighet och livslängd i designen. Du kan självständigt arbeta utifrån cirkulära designstrategier och delta i beslut av material och produktionssätt innan användningsfasen som tar hänsyn till det tekniska såväl som det biologiska kretsloppet. Du kommer också att kunna delta i design av produkter och processer med fokus på ökad beständighet, livslängd och möjlighet till tjänstefiering.

Start: datum för nästa kursstart ej fastställd
Studieort: distans
Omfattning: 9 månader
Studietakt: 1/2-fart (50% av en heltid)
CSN-berättigad utbildning: ja
Behörighet: Grundläggande behörighet eller reell kompetens dessutom ska du ha minst 2 års erfarenhet av inköp, produktion, kvalitet, design, produktutveckling eller företagsledning inom textil och modebranschen.

Läs mer 

Cirkulär Design inom textil/mode 20 YH-poäng:

Med denna kurs kommer du att kunna förstå betydelsen av cirkulära designstrategier och kopplingen mellan strategi i designprocessen och en produkts miljöpåverkan. Du kommer att kunna beakta materialval och funktion för förlängd livslängd och förutsättningar för materialåtervinning. Efter avslutad kurs kommer du att kunna medverka i produktutveckling med hänsyn taget till ökad beständighet, livslängd och möjlighet till tjänstefiering.

Start: datum för nästa kursstart ej fastställd
Studieort: distans  (100% digital)
Omfattning: 8 veckor
Studietakt: 1/2-fart (50% av en heltid)
CSN-berättigad utbildning: Ja
Behörighet: Grundläggande behörighet eller reell kompetens. Dessutom ska du ha yrkeserfarenhet från textil eller designnära yrken motsvarande minst ett år på heltid

Läs mer

Hållbarhetsutvecklare inom textil/mode 90 YH-poäng:

Kursen ger dig kunskaper att kunna bedöma och reflektera över hur de globala målen påverkar det dagliga arbetet. Du kan självständigt och tillsammans med andra driva en existerande/ny hållbar affärsmodell vid ett textil- eller modeföretag. Du kommer också att kunna medverka i företagets arbete med CSR och uppförandekoder för att uppnå social hållbar utveckling inom textil och mode.

Start: datum för nästa kursstart ej fastställd
Studieort: distans
Omfattning: 9 månader
Studietakt: 1/2-fart (50% av en heltid)
CSN-berättigad utbildning: Ja
Behörighet: Grundläggande behörighet eller reell kompetens dessutom ska du ha minst 2 års yrkeserfarenhet från textil och modebranschen.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning-och lagstiftning 20 YH-poäng:

Efter avslutad kurs kommer du att ha förståelse för vikten av förändring för att bekämpa klimatförändringarna, veta var man kan söka aktuell information om nya och befintliga lagar och regelverk. Du kommer kunna tillämpa metoder för att förbereda, implementera och följa upp lagstiftning samt medverka vid genomförande av hållbarhetsredovisning.

Start: datum för nästa kursstart ej fastställd
Studieort: distans  (100% digital)
Omfattning: 8 veckor
Studietakt: 1/2-fart (50% av en heltid)
CSN-berättigad utbildning: Ja
Behörighet: Grundläggande behörighet eller reell kompetens dessutom minst 1 års yrkeserfarenhet med erfarenhet av hållbarhetsarbete. Kursen är anpassad för alla positioner i företaget.

Läs mer 

Röster från branschen

”I och med de kommande lagstiftningar kring due dilligence och EU:s Green deal, så kommer fler företag behöva kompetens kring lagstiftning och rapportering framöver”, säger Sandya Lang, Sustainability Manager, Nudie Jeans Co. om kursen Hållbarhetsredovisning-och lagstiftning.

”Cirkulär design är ett nyckelperspektiv för alla som vill driva textil- och modebranschen mot framtiden. Eftersom en enorm del av en produkts klimat- och miljöpåverkan bestäms av val som görs redan i designfasen behöver alla yrkesgrupper kunna förstå och interagera med designers för att säkerställa en god hållbarhetsprestanda. Val som i förlängningen också skapar hög konkurrenskraft”, säger Markus Danell, Verksamhetsledare, Wargön innovation om kursen Cirkulär Design inom textil/mode.

Ansökan är öppen
  • För dig som är yrkesverksam i textil-och modebranschen
  • För dig som vill utveckla och påverka branschen mot att bli mer cirkulär och hållbar
  • CSN-berättigade
  • Kursstarter: 3 oktober och 17 oktober
  • Studietakt: 1/2-fart (50% av en heltid)
  • Distans