ÄR FRAMTIDENS MODE OCH TEXTIL DIN BUSINESS?

Bli en del av Nordiska Textilakademins kompetensnav.

Hem / Företag

Företagens kompetenspartner

Vi vill vara textil- och modeföretagens kompetenspartner genom våra utbildningar, praktikplatser, samarbeten och anpassade insatser som stärker företagens utveckling.

Vi jobbar hela tiden nära branschen med ett tydligt fokus på omställningen mot en mer cirkulär textil- och modeindustri. Tillsammans har vi modet att förändra världen.

Workshop kompetensarbete

Ta emot praktikanter

Skräddarsydd utbildning för företag

Kartläggning & validering

Projekt

Samarbeten

Boka våra lokaler

Sitt i ledningsgrupp för ett YH-program

Kickstarta kompetensarbetet

Hur attraherar och behåller du rätt kompetens? Ta chansen att, under en halvdag, fokusera på denna viktiga fråga tillsammans med andra företag i Sjuhärad. Du får med dig handfasta verktyg hem för det fortsatta arbetet med företagets strategiska kompetensförsörjning. Kostnadsfritt.

Ta emot praktikanter?

En viktig del i YH-utbildningen är Lärande i arbete (LIA), en arbetsplatsförlagd praktik där våra studerande får prova på sin blivande yrkesroll. Genom att medverka som LIA-företag bidrar du till kompetensutvecklingen i branschen, samtidigt som du får ett gyllene tillfälle att testa en potentiell framtida kollega.

Skräddarsydda skills

Vi skräddarsyr utbildningspaket för mode- och textilföretag. Vi ger kurser inom ex hållbarhet, lagstiftning, material, cirkulär design, livscykelanalys, cirkulära affärsmodeller och kan ta fram unika föreläsningar eller specifika kurspaket för just era behov. Hör av er till oss!

I vårt textila testcenter bedöms individers sömnadskunskaper och färdigheter för att sedan kunna matchas ut i jobb, utbildning eller annan sysselsättning. Vi arbetar mot ställda krav i yrkeskvalifikationen Sömnadsoperatör.

Validering innebär att en persons kunskaper, förmågor och faktiska kompetenser kartläggs, synliggörs och bedöms på ett strukturerat sätt oavsett hur, var eller när de förvärvats. Detta görs genom frågor och praktiska prov. Kvalifikationerna dokumenteras enligt myndigheten för yrkeshögskolan och branschens riktlinjer. När valideringen är klar utfärdas intyg eller kompetensbevis.

Vi arbetar idag på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Kartläggning & validering

Projekt

hand-och-maskin

Branschvalidering

Satsningen rymmer flertalet pilotprojekt med näringslivet som målgrupp. Syftet med pilotprojekten är att sprida betydelsen av branschvalidering som strategisk kompetensförsörjning inom textil- och modebranschen.
Kompetensakademin

Kompetensakademin

Kompetensakademin är en satsning, finansierat av Boråsregionen, för att stärka Sjuhärads företag att bli mer attraktiva som arbetsgivare för ökade möjligheter att behålla befintlig personal samt locka till sig ny personal med rätt kompetens.

Tidigare projekt

monsterkonstruktion4

Kompetensslussen

Kompetensslussen är en testbädd och ett utvecklingsprojekt för kartläggning och validering. Målsättningen med projektet är att ta fram en branschvalideringsmodell (Textil 2020) för TEKO och IF Metall samt att ta fram yrkeskvalifikationer för textilindustrin.

Mötas i våra lokaler

Visst är det skönt att komma bort från kontoret ibland? Att bara byta miljö en kort stund kan göra gott för inspiration och motivation. Våra inspirerande miljöer i Textile Fashion Center på Skaraborgsvägen 3A mitt i Borås står redo för ert möte eller konferens. Om ni önskar så fixar vi också gärna fika, frukt och lunch.

Samarbeta med oss

Samverkan är centralt för framgång och vi söker gärna aktörer som vill arbeta med oss i projekt eller enskilda aktiviteter. Läs mer om två utav våra framgångsrika samarbeten.

Var med och påverka

Vill du vara med och forma/påverka YH-utbildningarna genom att delta som representant i våra ledningsgrupper? Kontakta oss.