Branschvalidering

Hem / Företag / Branschvalidering

Om projektet

Satsningen rymmer flertalet pilotprojekt med näringslivet som målgrupp. Syftet med pilotprojekten är att sprida betydelsen av branschvalidering som strategisk kompetensförsörjning inom textil- och modebranschen. Ett av målen med projektet är att vidareutveckla samverkan med andra branschorganisationer och närliggande branscher där man bland annat tittar på gemensamma delkvalifikationer som kan vara branschöverskridande. Här är syftet att möta till exempel EUs mål kring livslångt lärande, eller Myndighetens för yrkeshögskolans uppdrag att driva utveckling kring SEQF (Sveriges referensram för kvalifikationer).

Vem vänder vi oss till

Projekt Branschvalidering 3 är en nationell insats och vi driver piloter tillsammans med TEKO-företag över hela Sverige. För att ingå i samarbetet behöver företagets organisation ha roller som faller inom ramen för följande yrkeskvalifikationer:

  • Sömnadsoperatör
  • Textiltekniker
  • Klädvärderare
  • Textilvärderare

Det är kostnadsfritt att delta, företagen investerar i medarbetarnas tid

Utöver piloter med textil- och modeföretag innehåller projektet samverkan med organisationer som tex TEKO, IF Metall, Handelsrådet, Teknikföretagen med flera.

Är du intresserad?

Kontakta oss så berättar vi mer:

Projektledare: Elin Peterson elin@nordiskatextilakadmin.se​
Företagsansvarig: Agneta Viksten agneta@nordiskatextilakademin.se

I samarbete med

Finansierat av