Frågor och svar

YH & Lärande i arbete

Det är en referensram för kvalifikationer vilket gör det enklare att validera kunskaper, färdigheter och kompetenser från studier och arbetsliv både i Sverige och internationellt. Yrkeshögskolan ligger inom nivå 5 som är en eftergymnasial nivå. Du kan läsa mer här: https://www.seqf.se/Sa-funkar-det/De-olika-nivaerna/

Nordiska Textilakademin integrerar på många sätt näringslivet i undervisningen. Samarbeten med företag inom mode och textil är rutin för oss och ett omtyckt inslag i utbildningarna. Det kan till exempel handla om begränsade samarbeten där företagen engagerar sig i form av nedlagd tid och handledning för ett projekt inom ramen för utbildningen. Det kan också vara så kallade skarpa samarbeten där företagen ger faktiska uppdrag till de studerande och skriver avtal med skolan om leverans mot betalning. Det kan innebära att företaget erhåller skisser, underlag eller projektplaner som de tar vidare på ett ”skarpt”, affärsmässigt, plan och vidareutvecklar till färdiga produkter.

Båda är på eftergymnasial nivå och kräver gymnasieexamen, men yrkeshögskoleutbildningar är direkt inriktade på yrket och har en hög efterfrågan av branschen. Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid kan även utbildningsutbudet förändras, för att följa branschens trender. För dig som studerande innebär det att din kompetens är aktuell och efterfrågad av näringslivet. En stor del av utbildningen är förlagd till en eller flera arbetsplatser under Lärande i arbete, LIA, vilket gör att du direkt kan gå ut i arbete efter avslutad utbildning.

100 YH poäng, vilket motsvarar 20 veckor och 25% av utbildningstiden.

LIA är en förkortning som står för Lärande i arbete och kan likställas med praktik. I yrkeshögskoleutbildningar över 2 år ingår alltid LIA under totalt en av fyra terminer. LIA ger den studerande praktiska erfarenheter av det kommande yrket och fördjupade kompetenser, i syfte att snabbt komma i arbete efter fullföljd utbildning.

Skolan är skyldig att erbjuda de studerande kontakt med praktikplatser i branschen och har ett mycket stort kontaktnät. Det är däremot den studerande själv som söker LIA-plats hos företagen. Därför är det viktigt att börja i tid och att söka hos flera olika företag för att vara säker på att du får en plats.

Distanskurser

För att få reda på delbetalningsmöjligheter för den kurs som du är intresserad av. Kontakta oss på ekonomi@nordiskatextilakademin.se

Efter avslutad kurs får du ett diplom som intygar att du genomfört kursen.
Diplomet skickas till dig per post. För kortkurser (10 veckor eller kortare) samt kurser utan handledare ingår inget diplom eller intyg.

Självklart får du lägga till det du lämnat in i din portfolio samt använda ditt diplom som du fått av oss när du söker jobb.

Det finns inget krav på programvaror, kursens innehåll bygger på att du ska kunna utföra alla uppgifter för hand. Har du programvaror som du vill använda går det givetvis bra.
I kursen Illustrator behöver du köpa licens från Adobe och ladda ned programvaran till din dator.

I våra kurser får du själv välja vilken teknik som du vill använda.
Om du vill utföra kurserna för hand rekommenderar vi att du i har papper att skissa på och färgpennor till en början. Vill du byta teknik under kursens gång är det också okej.  I kursen får du tillgång till instuderingsmaterial. Ibland kan handledaren tipsa om litteratur under kursens gång. Men detta är inget måste för att genomföra kursen.

Det finns inga krav på förkunskaper eller erfarenhet av programvara, kursens innehåll bygger på att du ska kunna utföra alla uppgifter för hand. I Illustrator kursen med handledare utför du uppgifterna i Illustrator. Det krävs dock inte några förkunskaper då denna kursen är på grundnivå.

Vi ser gärna att man håller sig till sin kursplan för att det ska finnas struktur samt för att få feedback i rätt tid. Om du känner att det blir ont om tid för en inlämning och inte blir klar i tid kontakta då din handledare. Ni tillsammans diskuterar och lägger upp en plan för inlämning av uppgiften.

Våra distansutbildningar innehåller i dagsläget ingen utbildning inom sömnad.

Större del av våra studerande på distans jobbar eller studerar.
Kurserna på 20 veckor är på ca 20% vilket gör att du samtidigt kan jobba eller studera, men beräkna att du behöver avsätta minst 5 h / vecka till din lärandeprocess för att du ska nå ett tillfredsställande slutresultat i kursen.
Tiden varierar givetvis beroende på ambitionsnivå och förkunskaper.

Har du lämnat in samtliga kursbrev och genomfört alla moment i kursen har du klarat kursen och blir godkänd.

Om du väljer att inte slutföra kursen får du inget diplom.

Anmälan till Nordiska Textilakademins distanskurser är bindande när du accepterat inbjudan till vår digitala utbildningsplattform. Om du avbryter en påbörjad kurs tar vi ut hela kursavgiften, även vid delbetalning.
Undantag kan göras om du tvingas avbryta på grund av sjukdom som styrks med läkarintyg.  Ingen återbetalning av delar av kursen om du är borta vid enstaka tillfällen.

Om Nordiska Textilakademin tvingas ställa in kursen eller tvingas ändra datumet för start, har du rätt att återfå hela avgiften.