Elin Berggren, studerar internationell säljare inom mode/textil/funktion

Vem är du och vad pluggar du?

Mitt namn är Elin Berggren och jag är 21 år från Helsingborg och studerar till internationell säljare inom mode, textil och funktion

Varför har du valt denna utbildningen och vad vill du jobba med?

Jag valde denna utbildningen då jag sedan länge har velat jobba inom modebranschen med just sälj. Så jag kände direkt att denna utbildningen passade mig väldigt bra just för att fördjupa mig och få en inblick i det hela. Det som även lockade mig var att man får chansen att jobba nära arbetslivet med att ha erfarna lärare som har varit i branschen i flera år och att vi har möjlighet till LIA sista året.

Beskriv skolans atmosfär och arbetsmiljö.

Jag tycker att skolans arbetsmiljö och atmosfär är väldigt härlig med fina och fräscha lokaler med bra studiero. Bra med mindre klasser då man får en mer personlig relation med lärarna och med sina klasskamrater.

Vad tycker du är bäst med skolans hantering av utbildningen under de rådande omständigheterna?

Jag tycker att skolan har skött allt väldigt bra trots omständigheterna. Det bästa har varit att de har kunnat erbjuda vissa lektioner på fysisk plats ändå (även digitalt för de som inte kunnat/velat delta fysiskt) vilket har varit skönt att få en omväxling från de digitala lektionerna vilket kan bli väldigt ensidigt och ensamt efter ett tag. Skolan har även haft sina lokaler öppna för oss elever så att vi har kunnat sätta oss på skolan för att studera för att kunna komma bort från hemmet och få lite miljöbyte vilket har varit toppen. Sen ett stort plus till alla lärare som har varit väldigt stöttande och tillgängliga trots allt!

Läs mer om utbildningen:
Internationell säljare inom textil/mode/funktion, 400p