Sara Hidendahl, kvalité- och produktionsutveckling

Vem är du och vad pluggar du?

Sara Hidendahl, kvalité- och produktionsutveckling.

Varför har du valt den här utbildningen och vad vill du jobba med?

 

Med flerårig textil bakgrund inom retail behövde jag arbeta bakom kulisserna för att göra skillnad. Att bevittna textila konsumtionsbeteenden ger avsmak men samtidigt en stor motivation. Den här utbildningen ger mig stora och breda möjligheter att angripa flera problem som textilbranschen har och står inför.

Beskriv skolans atmosfär och arbetsmiljö.

Skolan har luftiga klassrum med textil och design som röd tråd. Det bästa är att den är belägen mitt i textile fashion center och omringad av inspirerande branschkollegor

En snabb digital omställning har varit avgörande för utbildningen och vår framtid. Skolan har med stor framgång lyckats bibehålla samhörigheten genom ljud och bild. Digitala klassrum ger oss elever möjlighet att ha givande diskussioner, precis som om vi vore fysiskt på plats.

Läs mer om utbildningen:
Kvalitets- och produktionsutvecklare inom textil/mode/funktion, 400p