Butiken som främjar hållbara val

Hem / Butiken som främjar hållbara val

Butiken som främjar hållbara val

Inspirerande intervjuer, kopplade till F/ACT Movement, där du får ta del av goda exempel som redan idag främjar ett mer resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan samt en hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer.
Vi fokuserar på hur vi kan ge kunden möjlighet till hållbart agerande tillsammans med andra och skapa en fördjupad relation till butiken.

 

Kursen är ursprungligen framtagen i projektet re:skills Textile & Fashion mellan åren 2020-2022. Projektet finansierades av ESF, Europeiska Socialfonden.

 

Kursledare

Maria Lagerman

Butiken som främjar hållbara val

Pris: 500 SEK

Ämne: Hållbar utveckling

Kurstyp: Fristående

Start: Löpande

Ansökan: Löpande

Studieform: Distans

Omfattning: 5 timmar

Studietakt: Egen takt

CSN-berättigad utbildning: Nej

ANSÖK NU

Upplägg

Kursen är uppbyggd av moduler och avslutas av ett antal Quiz-frågor. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.

Du har tillgång till kursen i 8 veckor.

Behörighet

Det finns inga krav på förkunskaper eller behörighet.

Engagemang

Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.

Kursens mål

Efter avslutad kurs kommer du ha fått insikter på hur vi kan ge kunden möjlighet till hållbart agerande tillsammans med andra och skapa en fördjupad relation till butiken.