Cirkulär affärsutveckling & logistik

Hem / Cirkulär affärsutveckling & logistik

Kursen Cirkulär affärsutveckling & logistik, 40 YH-poäng, är en yrkeshögskolekurs (YH) på halvfart under 16 veckor.

En omställning är på gång, vilket kräver ny kunskap och kompetens bland företag i många branscher. Förståelse för komplexiteten i hela värdekedjan, produktionen och logistikkedjan för att hantera material för återvinning och återbruk är avgörande. Så även de faktorer som avgör möjligheten till produkters cirkularitet, förlängda livslängd och möjlighet till återvinning. Förmåga att omsätta denna kunskap i förändrade affärsmodeller, nya affärsmöjligheter, förlängd livslängd för produkter och cirkulerande materialflöden är en nödvändighet för såväl näringslivet som för miljön.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar inom projektledning, affärsutveckling, logistik, verksamhetsutveckling, affärsrådgivning och/eller företagsledning, som behöver komplettera, fördjupa och/eller förnya sina kunskaper och kompetenser för att klara arbetet med cirkulär affärsutveckling. Genom denna utbildning kan du utifrån din yrkesroll ta steget från ambition till strategi för och genomförande av omställning från linjära till cirkulära affärsmodeller.

Kursen är speciellt utformad för att stödja yrkesverksamma personer och ger en flexibilitet att genomföra studier som passar individen själv, för att också möjliggöra att kunna arbeta parallellt.

Cirkulär affärsutveckling & logistik 40 YH-poäng

Ämne: Cirkularitet

Kurstyp: YH

Start: 11 september 2023

Ansökan: stängd

Studieform: Distans

Omfattning: 16 veckor

Studietakt: 1/2-fart (50% av en heltid)

CSN-berättigad utbildning: Ja

Upplägg

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i vår utbildningsmetod, och all undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område.

Kursen har teoretiska, digitala föreläsningar som även innehåller formativa övningsmoment i form av självskattande quiz. Workshops, panelsamtal och diskussionsgrupper med föreläsare och övriga studerande skapar förutsättningar för fördjupad kunskap och förstärkta färdigheter och kompetens inom området. MasterClass under en dag, med möjlighet att delta digitalt eller på plats. Kursen avslutas med kunskapsavstämning i form av digital tentamen som är betygsgrundande.

Behörighet

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens dessutom ska du ha yrkeserfarenhet från inköp, kvalitet, logistik, affärsutveckling, verksamhetsutveckling, projektledning eller företagsledning motsvarande minst två år på heltid. Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser kommer vi tillämpa vår urvalsprocess.

Kursens mål

Utbildningen lär ut konkreta metoder för att möjliggöra hållbart omställningsarbete och ger kunskapsspridning och kompetenshöjningar för att hantera samtidens sociala, ekonomiska och klimatmässiga utmaningar. Kompetens om cirkulära affärsmodeller, förmåga att hantera logistiska utmaningar och hög medvetenhet om hållbar kommunikation och förändringsledning kommer ge de studerande nyckelroller i den cirkulära omställningen och vara avgörande för företagens omställningsförmåga.

Kursöversikt, 40 YHp

Cirkulär logistik, 10 YHp

Kursens syfte är att ge kunskap om logistiska flöden av produkter och material; hur och i vilka flöden olika kategorier florerar. Genom kursen ska de studerande få förståelse för cirkulär logistik som insamling, omvänd logistik, sortering, förbehandling och hur dessa hanteras, för att utifrån denna kunskap kunna etablera nya flöden.

Cirkulära affärsmodeller och strategier, 20 YHp

Kursens syfte är att ge kunskap om åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller och skapa insikt kring affärsmodellens betydelse för den cirkulära ekonomins drivkraft för näringsliv och andra aktörer. De studerande ska lära sig om riktlinjer som finns inom miljörätt, globalt och nationellt, för att kunna vägleda verksamheten kring hållbarhetsrapportering, etiska aspekter, ramverk och lagar.

Planering och verktyg för effektivt förändringsarbete, 10 YHp

Kursens syfte är att förutsättningar för ett hållbart ledarskap i en cirkulär omställning. Kursen ger kunskap om ledarskap och gruppdynamik för att de studerande efter utbildningen ska kunna fungera som ledare och stöd vid innovativt förändringsarbete. Efter genomförd kurs ska den studerande ha kunskaper i att analysera och motivera projekt utifrån verksamhetsmål, medarbetar- och kundbehov samt aktivt kunna bidra till innovationsförmågan i ett företag eller organisation.