Cirkulär Design inom textil/mode

inom textil/mode
Hem / Cirkulär Design inom textil/mode

YH-kursen för dig som vill utvecklas i din roll i textil- och modebranschen genom medvetna och hållbara val i designprocessen

Kursen Cirkulär Design, 20 YH-poäng, är en yrkeshögskolekurs (YH) på halvfart under 8 veckor.

Design är första steget i en textilprodukt. Med kunskap om cirkulär design finns förutsättningar att arbeta för ett mer resurseffektivt användande av råvaror, korrekt materialval med rätt funktion och livslängd. Cirkulär design är att planera produktens hela liv; rätt funktion, material, produktionsmetod osv för just den produkten och hur den ska användas.

I kursen ingår kunskap om hur man ökar en produkts livslängd genom att låta den förändras med konsumentens behov, att möjliggöra återvinning av textilen i produktens slutskede, användande av monomaterial, modulär design och lagningsmöjligheter. Kursen berör även gällande och kommande lagkrav och andra incitament för cirkulär design.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar med produktframtagning, produktionskedjan, kundanalys samt med helhetsbilden för företaget. Kunskapen och kompetensen är viktig för yrkesroller i branschen, såsom designers, inköpare, kvalitets- och hållbarhetsansvariga, sourcing, och ledningsgrupp.

Kursen är speciellt utformad för att stödja yrkesverksamma personer och ger en flexibilitet att genomföra studier som passar individen själv, för att också möjliggöra att kunna arbeta parallellt.

Cirkulär Design inom textil/mode inom textil/mode 20 YH-poäng

Ämne: Design

Kurstyp: YH

Start: 11 december 2023

Ansökan: öppen t.o.m. 28 november

Studieform: Distans

Omfattning: 8 veckor

Studietakt: 1/2-fart (50% av en heltid)

CSN-berättigad utbildning: Ja

ANSÖK NU

Upplägg

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i vår utbildningsmetod, och all undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område.

Kursen har teoretiska, digitala föreläsningar som även innehåller formativa övningsmoment i form av självskattande quiz. Workshops och diskussionsgrupper skapar förutsättningar för fördjupade kunskaper och förstärkta färdigheter och kompetenser inom området. Kursen avslutas med kunskapsavstämning i form av digital tentamen som är betygsgrundande.

Behörighet

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens. Dessutom ska du ha yrkeserfarenhet från textil eller design-nära yrken motsvarande minst ett år på heltid. Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser kommer vi tillämpa vår urvalsprocess.

Kursens mål

Sammanfattningsvis kommer du efter avslutad kurs att kunna förstå betydelsen av cirkulära designstrategier och kopplingen mellan strategi i designprocessen och en produkts miljöpåverkan. Du kommer att kunna beakta materialval och funktion för förlängd livslängd och förutsättningar för materialåtervinning. Efter avslutad kurs kommer du att kunna medverka i produktutveckling med hänsyn taget till ökad beständighet, livslängd och möjlighet till tjänstefiering.

Kursöversikt, 20 YHp

Cirkulär design inom textil/mode, 20p

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskap för medvetna och hållbara val i designprocessen, för att förlänga produkters livslängd, medverka till hållbara konsumtionsmönster och skapa förutsättningar för återanvändning och återvinning.