Digital affär

Hem / Digital affär

Den här kursen erbjuder en rad filmade samtal med personer som jobbar med just de här aktuella frågorna. De vill mer än gärna dela med sig av sina erfarenheter.
Innehållet i kursen förmedlar hur handeln med mode och textil måste anpassa sig efter de digitala beteenden som framtidens kunder utvecklar. Dessa tekniker och strategier ger oss också möjligheten att ställa om till en mer hållbar handel och konsumtion.

Kursen är ursprungligen framtagen i projektet re:skills Textile & Fashion mellan åren 2020-2022. Projektet finansierades av ESF, Europeiska Socialfonden.

 

Kursledare

Elin Peterson, lärare på Nordiska Textilakademin

Digital affär

Pris: 8500 SEK

Ämne: Affärsutveckling

Kurstyp: Fristående

Start: Löpande

Ansökan: Löpande

Studieform: Distans

Omfattning: 35 timmar

Studietakt: Egen takt

CSN-berättigad utbildning: Nej

ANSÖK NU

Upplägg

Kursen är uppbyggd av moduler och avslutas av ett antal Quiz-frågor. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.
Du har tillgång till kursen i 8 veckor.

Behörighet

Det finns inga krav på förkunskaper eller behörighet.

Engagemang

Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.

Kursens mål

Efter genomförd kurs har du en bra första grund för vidare kompetensutveckling och djupare utbildning inom områden som t ex supply chain, digital marketing eller e-commerce.