Drivkrafter för cirkulär design

Hem / Drivkrafter för cirkulär design

En kurs med inspirerande föreläsningar och samtal. De är producerade för att du ska få ta del av goda exempel som redan idag främjar ett arbetssätt inom inköp, design och produktion med minskad klimatpåverkan. Hur kan man tänka kring ansvar, utveckling och innovationer?

Kursen är ursprungligen framtagen i projektet re:skills Textile & Fashion mellan åren 2020-2022. Projektet finansierades av ESF, Europeiska Socialfonden.

 

 

Drivkrafter för cirkulär design

Pris: 500 SEK

Ämne: Cirkularitet

Kurstyp: Fristående

Start: Löpande

Ansökan: Löpande

Studieform: Distans

Omfattning: 5 timmar

Studietakt: Egen takt

CSN-berättigad utbildning: Nej

ANSÖK NU

Upplägg

Kursen är uppbyggd av moduler och avslutas av ett antal Quiz-frågor. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.
Du har tillgång till kursen i 8 veckor.

Behörighet

Det finns inga krav på förkunskaper eller behörighet.

Engagemang

Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.

Kursens mål

Efter avslutad kurs kommer du ha insikter i vilka frågor som diskuteras i omvärlden med fokus på att minska behovet av materiella resurser i mode- och textilbranschen.