En gemensam affärsmodell

Hem / En gemensam affärsmodell

En kurs med inspirerande intervjuer, kopplade till F/ACT Movement. De är producerade för att du ska få ta del av flertalet goda exempel som redan idag främjar ett mer resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan samt en hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer.
Här lyfter vi hur samarbeten kan vara en av lösningarna för nya cirkulära och hållbara erbjudanden.

Kursen är ursprungligen framtagen i projektet re:skills Textile & Fashion mellan åren 2020-2022. Projektet finansierades av ESF, Europeiska Socialfonden.

 

Kursledare

Maria Lagerman

En gemensam affärsmodell

Pris: 500 SEK

Ämne: Affärsutveckling

Kurstyp: Fristående

Start: Löpande

Ansökan: Löpande

Studieform: Distans

Omfattning: 5 timmar

Studietakt: Egen takt

CSN-berättigad utbildning: Nej

ANSÖK NU

Upplägg

Kursen är uppbyggd av moduler och avslutas av ett antal Quiz-frågor. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.
Du har tillgång till kursen i 8 veckor.

Behörighet

Det finns inga krav på förkunskaper eller behörighet.

Engagemang

Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.

Kursens mål

Efter avslutad kurs kommer du ha insikter i hur samarbeten kan vara en av lösningarna för nya cirkulära och hållbara erbjudanden.