EUs Textila Strategi

Hem / EUs Textila Strategi

EUs Textila Strategi

Syfte med kursen är att öka kunskapen om gällande och kommande lagstiftning och regelverk som berör textil produktion, på såväl nationell som internationell nivå, för att skapa förutsättningar för verksamma i branschen att leva upp till de krav som ställs och i sin verksamhet kunna bidra till uppfyllelsen av de globala målen. Vi tittar på gällande och kommande lagstiftning som har inverkan på textil produktion, men  även kunskap om de globala målen och varför det är viktigt att bidra till uppfyllelse av dessa. Metoder som ”Due diligence” och ”PEF – Product environmental footprint” tas upp. Var och hur vi finner aktuell information om gällande och kommande lagstiftning. Praktiska exempel ges under kursen för att ge er förståelse för hur ni kan bidra till nödvändig omställning i textil produktion, efterleva gällande regelverk och lagkrav samt hur ni strategiskt kan verka för uppfyllelse av de Globala målen.

 

Kursledare

Anna Carendi, TEKO, Svensk Handel, Stefan Posner, Lena Berger, Lotta Höijer.

EUs Textila Strategi

Pris: 6500 SEK

Ämne: Hållbar utveckling

Kurstyp: Fristående

Start: 1 april 2024

Ansökan: Löpande

Studieform: Distans

Omfattning: 20 timmar

Studietakt: Egen takt

CSN-berättigad utbildning: Nej

ANSÖK NU

Upplägg

Kursen är uppbyggd av moduler där varje modul avslutas av ett antal Quiz-frågor och/eller reflektionsuppgifter.

Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.  I början av kursen gör du ett quiz för att stämma av din nuvarande kunskapsnivå mot kursens innehåll. Samma quiz återkommer i slutet av kursen, då ser du vilken ny kunskap du tagit till dig.

Kursen är digital, på distans. Det innebär att du tar kursen i din egen takt inom de 8 veckor som kursen pågår och inga moment är låsta till specifika datum. Du avslutar varje modul genom quiz/uppgift som en kunskapsavstämning av innehållet i modulerna. Examinationsmodulen innehållande digital tenta, ska vara utförd och godkänd inom de 8 veckorna som kursen pågår.

Behörighet

Det finns inga krav på förkunskaper eller behörighet.

Engagemang

Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.  I början av kursen gör du ett quiz för att stämma av din nuvarande kunskapsnivå mot kursens innehåll. Samma quiz återkommer i slutet av kursen, då ser du vilken ny kunskap du tagit till dig.

Kursens mål

Kursen ger en överblick och kunskap över den globala värdekedjan, produkters miljöpåverkan, de globala målen, hållbara politiska mål och policys, verifieringar och lagkrav där digitalt produktpass, green claims och producentansvar är exempel som påverkar branschen. Vi tittar även på ”human rights due diligence”, hållbarhetsredovisning och EUs taxanomi.