Hållbar textil och mode

Hem / Hållbar textil och mode

Här erbjuder vi kunskap kring vilka begrepp och verktyg som är tongivande i det dagliga hållbarhetsarbetet i textil och modebranschen. Vilken påverkan och utveckling finns nationellt och internationellt? Vi berör klimat- såväl som miljöpåverkan. Berättar om socialt ansvar, vanliga certifieringar och mycket mer.

Kursen är ursprungligen framtagen i projektet re:skills Textile & Fashion mellan åren 2020-2022. Projektet finansierades av ESF, Europeiska Socialfonden.

 

Kursledare

Lena Berger-Andersson och Elin Peterson, lärare på Nordiska Textilakademin

Hållbar textil och mode

Pris: 8500 SEK

Ämne: Hållbar utveckling

Kurstyp: Fristående

Start: Löpande

Ansökan: Löpande

Studieform: Distans

Omfattning: 40 timmar

Studietakt: Egen takt

CSN-berättigad utbildning: Nej

ANSÖK NU

Upplägg

Kursen är uppbyggd av moduler och avslutas av ett antal Quiz-frågor. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.
Du har tillgång till kursen i 8 veckor.

Behörighet

Det finns inga krav på förkunskaper eller behörighet.

Engagemang

Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.

Kursens mål

Efter genomförd kurs har du en bra, stabil grund för vidare kompetensutveckling inom områden som till exempel hållbar produktion och cirkulära affärsmodeller inom textil och mode.