Hållbar textil produktion

som möter lagstiftning och de globala målen
Hem / Hållbar textil produktion

YH-kursen för dig som i din yrkesroll inom textil produktion behöver kunskaper för att möta de globala målen och kommande lagstiftning.

Kursen Hållbar textil produktion – som möter lagstiftning och de globala målen, 40 YH-poäng, är en yrkeshögskolekurs (YH) på halvfart under 16 veckor.

Textil produktion omfattas av många nya regler och lagkrav på såväl nationell som internationell nivå den närmaste tiden. Näringslivet ser stora utmaningar i att kunna hantera och anpassa sin produktion utifrån dessa krav. Vi har utifrån detta format detta kurspaket, som ger kunskap och kompetens till omställning i produktion som bidrar till ökad hållbarhet såväl socialt som miljömässigt och ekonomiskt.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar med textil produktion, i operativ eller ledande ställning.  Utbildningsmålen och kursinnehållet förutsätter att du har förkunskaper om produktionsmiljö och hur textil produktion går till. Kunskap om textilbranschens förutsättningar, organisation och uppbyggnad är också avgörande för att kunna tillämpa kursinnehållet och sätta det i ett sammanhang och för att kunna tillgodogöra sig kursens alla delar och för att kursen ska kunna hålla rätt nivå för att möta branschbehovet.

Kursen är speciellt utformad för att stödja yrkesverksamma personer och ger en flexibilitet att genomföra studier som passar individen själv, för att också möjliggöra att kunna arbeta parallellt.

Hållbar textil produktion som möter lagstiftning och de globala målen 40 YH-poäng

Ämne: Hållbar utveckling

Kurstyp: YH

Start: 11 september 2023

Ansökan: stängd

Studieform: Distans

Omfattning: 16 veckor

Studietakt: 1/2-fart (50% av en heltid)

CSN-berättigad utbildning: Ja

Upplägg

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i vår utbildningsmetod, och all undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område.

Kursen har teoretiska, digitala föreläsningar som även innehåller formativa övningsmoment i form av självskattande quiz. Workshops, panelsamtal och diskussionsgrupper med föreläsare och övriga studerande skapar förutsättningar för fördjupad kunskap och förstärkta färdigheter och kompetens inom området. Kursen avslutas med kunskapsavstämning i form av digital tentamen som är betygsgrundande.

Behörighet

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens dessutom ska du ha yrkeserfarenhet från en operativ eller ledande ställning inom textil produktion motsvarande minst två år på heltid. Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser kommer vi tillämpa vår urvalsprocess.

Kursens mål

Kursen belyser de viktiga, strategiska förändringar som krävs när framtidens produktion av textil och mode ska möta de globala målen och kommande lagstiftning. Den ger insikter och breddad förståelse för den textila värdekedjan, vilket kommer att krävas för att branschen ska vara en del av lösningen mot ett mer resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan, minskad vattenanvändning och minimering av farliga kemikalier.

Kursöversikt, 40 YHp

Hållbar textil produktion, 25 YHp

Kursens syfte är att ge individer som verkar i textil produktion ökad förståelse för produktionens miljöpåverkan och därmed ges förutsättningar att välja strategier, tillverkningsmetoder och material för en mer hållbar produktion.

Hållbarhetslagstiftning, 15 YHp

Kursens syfte är att öka kunskapen om gällande och kommande lagstiftning och regelverk som berör textil produktion, på såväl nationell som internationell nivå, för att skapa förutsättningar för verksamma i branschen att leva upp till de krav som ställs och i sin verksamhet kunna bidra till uppfyllelsen av de globala målen.