LCA toolkit i praktiken

Hem / LCA toolkit i praktiken

Kursens mål är att få kunskaper och insikter om hur analys av sammanställda data i en produkts livscykel ger en total miljöpåverkan. Att känna till hur man hittar generella data för de valda processerna, samt vad som krävs i form av egna uppskattningar för att kunna göra en övergripande och enkel LCA för ett internt bruk i ett textilföretag. Vi tittar på hur du får en helhetsförståelse för hur du med hjälp av LCA kan bedöma en produkts eller tjänsts miljöpåverkan från början till slut; från tillverkning till användning till avfallshantering. Genom att identifiera de mest kritiska miljöpåverkande faktorerna fås underlag för beslutsfattande om vilka åtgärder som kan vidtas för att minska den totala miljöpåverkan.

Kursen är uppbyggd av en stor modul där vi tittar på de olika momenten i en LCA i ordningsföljd genom videofilmer, presentationer och förtydligande räkneexempel. Du avslutar med att göra en egen LCA beräkning i Ecodesignstudio. För att gå kursen behöver du ha teoretisk LCA kunskap och är du nybörjare bör du gå kursen “LCA toolkit från grunden” först.
Du har tillgång till kursen i 8 veckor.

Kursledare

Denna kurs är framtagen i samarbete med Markus Göransson, utbildare inom Livscykelanalys i egen regi som arbetar med utveckling av kurser och workshops inom livscykelanalyser och hållbarhetsstrategier.

Du har väl inte missat att det finns en grundkurs inom LCA? Om du anmäler dig till LCA toolkit från grunden, får du en rabattkod i bekräftelsemailet. Koden kan du använda för att få 25% rabatt vid köp av denna kurs!

 

Kursen är framtagen i projektet Textile Movement och finansieras av Västra Götalandsregionen, Textile Movement är en arena för förändring och en rörelse som driver den cirkulära omställningen inom textil & mode i Västsverige och som en del av omställningen i EU.

Textile Movement logotype

LCA toolkit i praktiken

Pris: 6500 SEK

Ämne: LCA (livscykelanalys)

Kurstyp: Fristående

Start: Löpande

Ansökan: Löpande

Studieform: Distans

Omfattning: 20 timmar

Studietakt: Egen takt

CSN-berättigad utbildning: Nej

ANSÖK NU

Upplägg

Kursen är uppbyggd av en stor modul där vi tittar på de olika momenten i en LCA i ordningsföljd genom videofilmer, presentationer och förtydligande räkneexempel. Du avslutar med att göra en egen LCA beräkning i Ecodesignstudio. För att gå kursen behöver du ha teoretisk LCA kunskap och är du nybörjare bör du gå kursen “LCA toolkit från grunden” först.
Du har tillgång till kursen i 8 veckor.

Behörighet

Det finns inga krav på förkunskaper eller behörighet men för att kunna ta till dig kursens innehåll på bästa sätt behöver du ha teoretisk LCA kunskap och är du nybörjare bör du gå kursen “LCA toolkit från grunden” först.

Engagemang

Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.
Du har tillgång till kursen i 8 veckor.

Kursens mål

Efter avslutad kurs kommer du ha insikter och grundläggande kunskaper kring hur en praktisk intern LCA går till, kunskap runt olika antaganden och var man kan söka aktuell information för att få fram data till en LCA. Efter avslutad kurs får du ett diplom som intygar de moment som du gått igenom i kursen.