Livscykelanalys (LCA) i praktiken

Hem / Livscykelanalys (LCA) i praktiken

Kursen Livscykelanalys (LCA) i praktiken, 20 YH-poäng, är en yrkeshögskolekurs (YH) på halvfart under 8 veckor.

Att tänka cirkulärt, ta ställning till en produkts livslängd och utifrån det göra aktiva val redan i designstadiet är en nödvändighet för att nå framtida klimatmål och lagstiftning. Denna kurs ger kunskap och kompetens att se till en produkts hela livscykel och hur det kan/bör kopplas direkt till produktutveckling och produktion. Utbildningen bidrar till breddad och förnyad kompetens avseende LCA och förväntas leda till effekten att vi når ett mer hållbart samhälle genom en mer hållbar textil- och modeindustri.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar med produktframtagning, produktionskedjan, kundanalys samt med helhetsbilden för företaget. Kunskapen och kompetensen är viktig för yrkesroller i branschen, såsom designers, inköpare, kvalitets- och hållbarhetsansvariga, sourcing, ledningsgrupp.

Kursen är speciellt utformad för att stödja yrkesverksamma personer och ger en flexibilitet att genomföra studier som passar individen själv, för att också möjliggöra att kunna arbeta parallellt.

Livscykelanalys (LCA) i praktiken 20 YH-poäng

Ämne: LCA (livscykelanalys)

Kurstyp: YH

Start: Prel. hösten 2024

Ansökan: stängd

Studieform: Distans

Omfattning: 8 veckor

Studietakt: 1/2-fart (50% av en heltid)

CSN-berättigad utbildning: Ja

Upplägg

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i vår utbildningsmetod, och all undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område.

Kursen har teoretiska, digitala föreläsningar som även innehåller formativa övningsmoment i form av självskattande quiz. Kursen innehåller LCA som tydliggörs pedagogiskt av sakkunniga föreläsare. Workshops, panelsamtal och diskussionsgrupper med föreläsare och övriga studerande skapar förutsättningar för fördjupad kunskap och förstärkta färdigheter och kompetens inom området. Kursen avslutas med kunskapsavstämning i form av digital tentamen som är betygsgrundande.

Behörighet

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens dessutom ska du ha yrkeserfarenhet från tillverkning, inköp, design/produktutveckling eller företagsledning motsvarande minst två år på heltid. Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser kommer vi tillämpa vår urvalsprocess.

Kursens mål

Sammanfattningsvis kommer du efter avslutad kurs att kunna beskriva begreppet LCA utifrån omfattning, syfte och mål. Du kommer att kunna identifiera en textil produkts miljöpåverkan utifrån LCA-begreppet samt kunna använda relevant programvara för att genomföra enklare LCA och identifiera ”hotspots”/riskområden.

Kursöversikt, 20 YHp

LCA metoder och tillämpningar, 20 YHp

Kursen ger dig grunderna i affärsverksamhet med tyngdpunkt i yrkesrollen. Efter genomförd kurs har du kunskap i principer, metoder och verktyg som används i olika affärsmodeller samt grundläggande kunskaper i ett företags ekonomi, strategi, ledning och marknadsföring. Då e-handeln är en allt viktigare del i branschen ger kursen grundläggande kunskap om textil e-handel. Vilka möjligheter en e-handelsplattform ger och vilka krav den ställer på sälj- och inköpsprocesser.