Textil evolution - en cirkulär framtid

Hem / Textil evolution – en cirkulär framtid

Kursen belyser de strategiska förändringar som krävs när framtidens produktion av textil och mode ska möta framtida lagkrav på hållbarhet och cirkularitet. I den här kursen uppdaterar vi verktygslådan för övergången. Vi tittar på materialval, produktionsprocess, och cirkulära designmetoder för att hitta strategier som hjälper till i övergången. Vi tittar också på affären och kunden.

 

Kursledare

Denna kurs är framtagen av Ingrid Grankvist, ämnesledare för designkurserna och –utbildningarna på Nordiska Textilakademin, och Elin Peterson, projektledare

 

Kursen är framtagen i projektet Textile Movement och finansieras av Västra Götalandsregionen, Textile Movement är en arena för förändring och en rörelse som driver den cirkulära omställningen inom textil & mode i Västsverige och som en del av omställningen i EU.

Textile Movement logotype

Textil evolution - en cirkulär framtid

Pris: 6500 SEK

Ämne: Textil

Kurstyp: Fristående

Start: Löpande

Ansökan:

Studieform: Distans

Omfattning: 20 timmar

Studietakt:

CSN-berättigad utbildning: Nej

ANSÖK NU

Upplägg

Kursen är uppbyggd av moduler där varje modul avslutas av ett antal Quiz-frågor och övningsuppgifter. Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.
Du har tillgång till kursen i 8 veckor.

Behörighet

Det finns inga krav på förkunskaper eller behörighet.

Engagemang

Din ambitionsnivå och dina förkunskaper styr över hur mycket tid du vill lägga på kursen och vi rekommenderar utifrån ett lärandeperspektiv att du ser filmerna och repeterar innehållet för att nå fördjupade kunskaper.

Kursens mål

Efter avslutad kurs kommer Du ha insikter och grundläggande kunskaper kring Cirkulära designmetoder, hållbar trendanalys, trycktekniker och deras påverkan, cirkulära affärsmodeller. Efter avslutad kurs får du ett diplom som intygar de moment som du gått igenom i kursen.