Yrkesvalidering i praktiken

Hem / Yrkesvalidering i praktiken

Kursen Yrkesvalidering  i praktiken, 20 YH-poäng, är en yrkeshögskolekurs (YH) på halvfart under 8 veckor.

Ökad kunskap om validering som metod och verktyg för att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv, både nationellt och internationellt, är en pusselbit i strävan att nå social och ekonomisk hållbar utveckling. Validering ger nytta för såväl individer som arbetsgivare, utbildningsanordnare och samhället i stort. I kursen ges praktiska exempel på hur man kan jämföra kunskaper och meriter från studier och arbetsliv, både nationellt och internationellt. De studerande får förståelse för innebörden i begreppen kunskap, färdighet, kompetens, reell kompetens, formellt lärande, icke-formellt lärande och informellt lärande. Kursen ger även kunskap om modeller för kvalitet i validering.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar med HR, omställning, matchning, kartläggning, validering, studie-/yrkesvägledning, karriärvägledning eller närliggande yrkesområden. Kunskapen och kompetensen är viktig för yrkesroller i branschen, såsom designers, inköpare, kvalitets- och hållbarhetsansvariga, sourcing, ledningsgrupp.

Kursen är speciellt utformad för att stödja yrkesverksamma personer och ger en flexibilitet att genomföra studier som passar individen själv, för att också möjliggöra att kunna arbeta parallellt.

Yrkesvalidering i praktiken 20 YH-poäng

Ämne: Yrkesvalidering

Kurstyp: YH

Start: 6 november 2023

Ansökan: Öppen t.o.m 16 oktober 2023

Studieform: Distans

Omfattning: 8 veckor

Studietakt: 1/2-fart (50% av en heltid)

CSN-berättigad utbildning: Ja

ANSÖK NU

Upplägg

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i vår utbildningsmetod, och all undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område.

Kursen har teoretiska, digitala föreläsningar som även innehåller formativa övningsmoment i form av självskattande quiz och workshop. Kursen innehåller praktisk övning i branschvalidering, som tydliggörs pedagogiskt av sakkunniga föreläsare. Kursen avslutas med kunskapsavstämning i form av digital tentamen som är betygsgrundande.

Behörighet

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens dessutom ska du ha yrkeserfarenhet från HR, omställning, matchning, kartläggning, validering, studie-/yrkesvägledning, karriärvägledning eller närliggande yrkesområden motsvarande minst ett år på heltid. Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser kommer vi tillämpa vår urvalsprocess.

Kursens mål

Sammanfattningsvis kommer du efter avslutad kurs besitta de kunskaper och färdigheter som behövs för att tillämpa validering som en strukturerad bedömning och värdering av en individs kunskaper och kompetenser. Du kommer att ha insikt i hur validering ger nytta för enskilda individer men också för arbetsgivare, utbildningsanordnare och samhället i stort.

Kursöversikt, 20 YHp

Validering i praktiken, 20 YHp

I kursen ges praktiska exempel på hur man kan jämföra kunskaper och meriter från studier och arbetsliv, både nationellt och internationellt. De studerande får förståelse för innebörden i begreppen kunskap, färdighet, kompetens, reell kompetens, formellt lärande, icke-formellt lärande och informellt lärande. Kursen ger även kunskap om modeller för kvalitet i validering.