Frågor och svar

Hem / Om NTA / FAQ

2-åriga program

Hur är det att studera på Nordiska textilakademin?
 • Det är så kul! Att få plugga så kreativt som jag gör ger mig otroligt mycket inspiration till andra möjligheter som finns inför framtiden. Är man sugen på plugg men inte riktigt vet vad så är en tvåårig YH-utbildning typ det bästa man kan välja enligt mig – Elin, studerande
 • Det är inspirerande och man får så otroligt mycket utbyte av andra studerande, pedagoger och miljön i skolan – Hanna, studerande
 • Det är superkul, inspirerande lokaler, mycket kunniga lärare och föreläsare och det är även lätt att skaffa nya kontakter både i de olika klasserna men även i branschen – Filip, studerande
Vad innebär LIA?

LIA är en förkortning som står för Lärande i Arbete och är det samma som praktik. I våra 2-åriga program ingår alltid LIA som pågår under minst en termin. LIA ger den studerande praktisk erfarenhet av det kommande yrket, fördjupade kompetenser, kontakter och ett nätverk i textil- och modebranschen. I syfte att snabbt komma i arbete efter fullföljd utbildning. Du kan välja att göra din LIA i Sverige eller utomlands (läs mer om utlandspraktik här).

Ordnar skolan med LIA?

Det är du som studerande som i första hand själv söker din LIA-plats. Ett gott råd är att börja i tid och ha en idé om vart du skulle vilja göra din LIA. Du kan välja att göra din LIA i Sverige eller utomlands (läs mer om utlandspraktik här) Det är viktigt att börja i tid och att söka hos flera olika företag för att vara säker på att du får en plats. Skolan har ett ansvar att du kommer ut på praktik och kan hjälpa dig med kontaktnät och tips och råd längs med vägen.

Hur kan en vanlig vecka se ut?

Kurserna i våra 2-åriga program är upplagda på följande vis: föreläsningar med lärare och externa föreläsare, grupparbeten, workshops, individuellt arbete, diskussioner, studiebesök och spännande projekt med företag i branschen.

Det är ungefär 3-4 dagar/vecka med undervisning på plats i skolan, resterande tid är eget schemalagt arbete knutet till undervisningen.

Vad är skillnaden på Högskola och Yrkeshögskola?

Båda är på eftergymnasial nivå, men yrkeshögskoleutbildningar är direkt inriktade på yrket och har en hög efterfrågan av branschen. Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid kan även utbildningsutbudet förändras, för att följa branschens trender. Ytterligare en skillnad är att våra lärare och föreläsare är verksamma i textil-och modebranschen. För dig som studerande innebär det att din kompetens är aktuell och efterfrågad av näringslivet. En del av utbildningen är förlagd till en eller flera arbetsplatser under Lärande i arbete, LIA, vilket gör att möjligheten till arbete efter avslutad utbildning är god.

Att välja mellan en yrkeshögskola och en traditionell högskola beror på individuella mål och förutsättningar. Yrkeshögskolan kan vara mer fördelaktig för dem som söker en snabb och praktiskt inriktad väg till arbetslivet. Utbildningarna är kortare och starkt inriktade på yrkesförberedelse, vilket ger de studerande de specifika färdigheter och kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden. Praktik och projekt ger verklig arbetslivserfarenhet, vilket kan ge en konkurrensfördel när det gäller att få jobb direkt efter examen. Å andra sidan erbjuder traditionella högskolor en bredare akademisk bakgrund, vilket kan vara mer lämpligt för dem som är intresserade av forskning, djupgående analyser och teoretiskt arbete. Valet bör grundas på individuella karriärambitioner, inlärningsstilar och huruvida man föredrar en praktiskt inriktad yrkesutbildning eller en mer omfattande akademisk utbildning.

Bedrivs utbildningen på svenska?

All undervisning i våra 2-åriga program sker på svenska, men fackuttryck och termer på engelska är en självklar del i ett flertal av programmens kurser, då engelska är det vedertagna branschspråket. Dessutom ingår kursen: Affärs-och produktionsengelska 10 YHp, i flera utav våra program. För att kunna verka i yrkesrollen är det viktigt att kunna göra sig förstådd på mer än ett språk. Det är även vanligt förekommande att instruktioner och beskrivningar av maskiner, utrustning och program inom yrkesområdet är skrivet på engelska.

Är utbildningen på distans?

Nej, våra 2-åriga program är platsbundna till Borås. Undervisningen sker i våra lokaler i Textile Fashion Center på Skaraborgsvägen 3A. Däremot har vi ett brett utbud av korta fristående kurser som erbjuds på distans.

Är det lätt att hitta boende i Borås?
 • Jag är uppvuxen i Borås och bodde med andra ord här innan jag började plugga så jag kanske är fel person att svara. Men Borås är ju en studentstad som vilken annan studentstad där lägenheter tyvärr inte är obegränsade. Däremot finns det ju lika mycket möjligheter i form av olika studentboenden eller listor att skriva upp sig på för att få boende. – Elin, studerande
 • Det finns många lägenheter om man till exempel är villig att bo lite utanför Borås och åka buss in till stan eller kan tänka sig att bo ihop med kompisar – Lucas, studerande
 • Jag är ifrån Lund där lägenheterna knappt går att få tag på (beroende vad man har för krav såklart) men jag upplevde att det var rätt lätt att få tag på lägenhet när jag väl skulle flytta upp. Några tips på sidor/hyresvärdar (Kvalster.se, bostadsportal.se, CA fastigheter, Wilhelm.se) – Filip, studerande
 • Jag tyckte inte att det var svårt om man är ute i god tid! Det finns mycket bra studentlägenheter men också privata hyresvärdar. Man får ju ligga i lite, blocket tyckte jag var toppen! – Hanna, studerande

Klicka HÄR för fler tips på Borås Stads hemsida

Kan jag jobba samtidigt som jag studerar på Nordiska Textilakademin?

Vi rekommenderar inte att jobba samtidigt som du studerar på någon av våra 2-åriga program. Studier på Nordiska Textilakademin är ett åtagande som innehåller hårt arbete och full satsning. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden. Vi rekommenderar fullt fokus på studierna.

Vad innebär grundläggande behörighet?

För alla yrkeshögskoleprogram gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Våra antagningskriterier är flexibla och vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter för att uppfylla dessa krav.

Du är behörig att antas till ett program om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från en gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Punkt 4 handlar om att du kan bli behörig på andra sätt än genom betyg från gymnasiet. Alla människor bär med sig kunskaper och kompetenser. En del är förvärvat via formell utbildning, till exempel gymnasie- eller högskoleutbildning, medan annat kan ha kommit från arbete, föreningsverksamhet eller kurser på fritiden. Detta kallas reell kompetens. Läs mer om det i nästa punkt.

Vad innebär reell kompetens?

Har du inte en grundläggande behörighet genom dina gymnasiebetyg kan du söka in till våra program på reell kompetens. Reell kompetens innebär att du kan vara behörig genom arbetslivserfarenhet, ideell verksamhet, andra kurser och utbildningar.

Kontakta oss på antagning@nordiskatextilakademin.se så hjälper vi dig och genomför en bedömning av din reella kompetens.

Hur ansöker jag till programmen på Nordiska Textilakademin?

Inne på varje respektive program på vår hemsida finns en knapp med Ansök nu. När du klickar på den så kommer du till vår ansökningsportal. Där ombeds du att skapa ett konto, och du kan sedan genomföra din ansökan genom att fylla i dina uppgifter och ladda upp betyg och/eller andra intyg och bilagor. Till vissa utav våra program ombeds du också ladda upp en video och/eller ett arbetsprov.

Har du frågor kring ansökan kontakta: antagning@nordiskatextilakademin.se

YH-kurser

Vad är en YH-kurs?

Kurser är kortare YH-utbildningar som passar dig som redan är yrkesverksam och vill fylla på med mer kompetens eller är i behov av omställning.

Vem kan läsa en YH-kurs?

Behörig att söka till våra YH-kurser är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens. Dessutom ska du ha yrkeserfarenhet kopplad till kursinnehållet för att kunna sätta kursens innehåll i ett sammanhang. Branscherfarenhet är därmed avgörande för att du som studerande ska ha den förförståelse som krävs för att kunna tillgodogöra dig kursens alla delar och för att kursen ska kunna hålla rätt nivå.

För mer information kring vilken yrkeserfarenhet som krävs, läs under Behörighet inne på respektive kurs.

Hur ansöker jag till en YH-kurs på Nordiska Textilakademin?

Inne på varje respektive kurs på vår hemsida finns en knapp med Ansök nu. När du klickar på den så kommer du till vår ansökningsportal. Där ombeds du att skapa ett konto, och du kan sedan genomföra din ansökan genom att fylla i dina uppgifter och ladda upp betyg och/eller andra intyg och bilagor. Gå till alla kurser här.

Har du frågor kring ansökan kontakta: antagning@nordiskatextilakademin.se

Vad innebär grundläggande behörighet?

För alla yrkeshögskolekurser gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Våra antagningskriterier är flexibla och vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter för att uppfylla dessa krav.

Du har grundläggande behörighet om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från en gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Punkt 4 handlar om att du kan bli behörig på andra sätt än genom betyg från gymnasiet. Alla människor bär med sig kunskaper och kompetenser. En del är förvärvat via formell utbildning, till exempel gymnasie- eller högskoleutbildning, medan annat kan ha kommit från arbete, föreningsverksamhet eller kurser på fritiden. Detta kallas reell kompetens. Läs mer om det i nästa punkt.

Vad innebär reell kompetens?

Har du inte en grundläggande behörighet genom dina gymnasiebetyg kan du söka in till våra kurser på reell kompetens. Reell kompetens innebär att du kan vara behörig genom arbetslivserfarenhet, ideell verksamhet, andra kurser och utbildningar.

Kontakta oss på antagning@nordiskatextilakademin.se så hjälper vi dig och genomför en bedömning av din reella kompetens.

Kan jag läsa en YH-kurs på distans?

Alla YH-kurser på Nordiska Textilakademin är på distans. Kurserna är speciellt utformade för att stödja yrkesverksamma personer och ger en flexibilitet att genomföra studier som passar individen själv, för att också möjliggöra att kunna arbeta parallellt.

I vissa fall, till exempel i de kurser som är på 90 YH-poäng (9 månader på halvfart) erbjuds möjligheten att komma till våra lokaler i Borås och medverka en heldag på master class med externa föreläsare. Det brukar vara ett uppskattat tillfälle att nätverka med branschkollegor och delta i intressanta diskussioner och workshops. Men det är också möjligt att medverka digitalt.

Vad händer om jag inte klarar kursen?

Om du inte genomför/klarar kursen kan vi inte godkänna studietiden på CSN. Det fungerar på samma sätt som vid längre studier.

Om du inte genomför/klarar kursen får du inte heller något utbildningsbevis.

Vad får jag för diplom/utbildningsbevis?

Efter avslutad kurs och godkänd tenta, får man ett utbildningsbevis.

Kan jag avbryta och fullfölja kursen vid ett senare tillfälle?

Det kan man, man får dock söka om kursen (under förutsättning att den finns kvar).

Fristående distanskurser

Vad är en fristående distanskurs?

Våra fristående distanskurser är framtagna av oss på Nordiska Textilakademin och är inte kopplade till/reglerade av Myndigheten för yrkeshögskola. Kursutbudet är utformat för att möta de behov och krav som dagens textil- och modebransch ställer och är utvecklat av erfarna branschexperter.

Delar av kursutbudet är ursprungligen framtaget i projektet re:skills Textile & Fashion mellan åren 2020-2022. Projektet finansierades av ESF, Europeiska Socialfonden.

Kurskatalogen och delar av kursutbudet finansieras av Västra Götalandsregionen och satsningen Textile Movement, en arena för förändring och en rörelse som driver den cirkulära omställningen inom textil & mode i Västsverige och som en del av omställningen i EU.

Vem kan läsa en fristående distanskurs?

Det finns inga krav på förkunskaper till våra fristående distanskurser. Utan alla, över 18 år, kan genomföra ett köp av en kurs.

Hur ansöker jag till en fristående distanskurs?

Till våra fristående distanskurser finns inga antagningskrav. Du genomför ett köp av den kurs du vill läsa, och får sedan tillgång till vår läroplattform där du genomför kursen steg för steg.

Vad händer om jag inte klarar kursen?

Det finns inga kunskapskrav före eller efter kursen.
I vissa kurser finns quiz som återkommer i början och i slutet så att man kan se sin utvecklingskurva.

Det handlar bara om att genomföra eller inte genomföra kursen inom den tid som kursinnehållet finns tillgängligt för dig. Hur lång tid du har tillgång till kursinnehållet framgår inne på respektive kurssida.

Hur går betalningen till?

Vid köp av fristående distanskurser hos Nordiska Textilakademin sker betalning med betaltjänsten Payson. Payson erbjuder olika betalningsmetoder och även möjlighet till delbetalning. Gå till kassan och fyll i dina uppgifter för att se de olika möjligheterna gällande betalningsmetoder och priser gällande delbetalning. 

Får jag diplom eller intyg?

Ett diplom som intygar att du genomfört kursen ingår till delar utav kursutbudet. Ingår det till just den kursen som du vill läsa, så står det i kursinformationen under Efter avslutad kurs.

Kan jag använda diplomet samt det arbete som jag utfört för att söka jobb?

Självklart får du lägga till det du lämnat in i din portfolio samt använda ditt diplom som du fått av oss när du söker jobb.

Vilka programvaror behöver jag?

Det finns inget krav på programvaror, kursernas innehåll bygger på att du ska kunna utföra alla uppgifter i en webbläsare. Har du programvaror som du vill använda går det givetvis bra.

I kursen Illustrator bas behöver du köpa licens från Adobe och ladda ned programvaran till din dator.

Vilket material/litteratur behöver jag köpa till kursen?

I kursen får du tillgång till instuderingsmaterial. Ibland kan handledaren tipsa om litteratur under kursens gång. Men detta är inget måste för att genomföra kursen.

Vad behöver jag ha för förkunskaper?

Det finns inga krav på förkunskaper eller erfarenhet av programvara.

Vad händer om jag inte blir godkänd i kursen?

Har du genomfört alla moment i kursen har du klarat kursen och blir godkänd.

Om du väljer att inte slutföra kursen får du inget diplom.

Kan jag avbryta kursen och få pengarna tillbaka?

Anmälan/köp av Nordiska Textilakademins distanskurser är bindande när du accepterat inbjudan till vår digitala utbildningsplattform. Om du avbryter en påbörjad kurs tar vi ut hela kursavgiften, även vid delbetalning.
Undantag kan göras om du tvingas avbryta på grund av sjukdom som styrks med läkarintyg.

Vad händer om min kurs blir inställd av utbildningsanordnare?

Om Nordiska Textilakademin tvingas ställa in kursen eller tvingas ändra datumet för start, har du rätt att återfå hela avgiften.

För företag

Hur går man tillväga för att ta emot LIA (praktikanter)?

Du kontaktar vår företagsansvarig Agneta Viksten på e-post: agneta@nordiskatextilakademin.se

Hur tar man som företag kontakt med Nordiska Textilakademin?

Det gör du enklast genom att kontakta vår företagsansvarig Agneta Viksten på e-post: agneta@nordiskatextilakademin.se

Hur kan vårt företag hyra lokal av Nordiska Textilakademin?

Läs mer om att hyra lokal hos Nordiska Textilakademin här. 

Vi har moderna och tillgänglighetsanpassade lokaler i Textile Fashion Center mitt i centrala Borås. Lokalerna passar både mindre och större sällskap. Vi kan också ordna med kaffe & fika. Du bokar lokal via e-post: boka@nordiskatextilakademin.se

Hur kan mitt företag samarbeta med Nordiska Textilakademin?

Det finns flera sätt. Ditt företag kan exempelvis ta emot LIA-praktikanter eller starta samarbeten kopplade till våra studerandes utbildning och ämnen. Här är exempel på två framgångsrika samarbeten som vi har genomfört med företag och privatpersoner – länk till Remake Craft/Hammarby och Nobelklänningen.

Samarbeten med företag inom mode och textil är ett återkommande arbetssätt för oss och ett omtyckt inslag i utbildningarna – samarbeten där företagen engagerar sig i form av nedlagd tid och handledning för ett projekt inom ramen för utbildningen. Det kan även vara samarbeten där företag ger uppdrag till de studerande och skriver avtal med oss om leverans av exempelvis skisser, underlag eller projektplaner som vidareutvecklas till färdiga produkter och strategier inom företaget.

Är du intresserad av att samarbete med oss? Kontakta oss gärna via: info@nordiskatextilakademin.se

Hur kan vi hålla oss uppdaterade om vad som händer hos Nordiska Textilakademin?

Nordiska Textilakademin skickar nyhetsbrev till individer och företag i branschen, där vi informerar om nya YH-kurser, projekt, program och andra händelser.

Bli gärna en del av vårt kompetensnav för företag genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev här.