Stiftelsen Protekos styrelse

Hem / Om NTA / Stiftelsen Protekos styrelse

Stiftelsen Proteko har sedan starten 1986 verkat för ökad utveckling hos företagen och dess medarbetare genom insatser som ökar och breddar den textilrelaterade kompetensen, vilket årligen betyder olika insatser hos ca 200 företag och att ca 600 personer kompetensutvecklas.

Stiftelsens Styrelse är sammansatt av representanter för arbetsmarknadens parter samt Borås Stad.

Stiftelsen Proteko