TREND- OCH MÄSSRAPPORTERING

 

Schemat för dagen:

 

9.00-10.00 - Start, reseberättelser/leverantörsinfo Portugal
Kort paus
10.15-11.00 – Presentationer från Premiere Vision, 3 grupper
Kort paus
11.15-12.00 - Presentationer från Premiere Vision, forts. 3 grupper
Lunch
13.00-13.45 - Presentationer från Premiere Vision, forts. 3 grupper
Kort paus
14.00 - Presentationer från Premiere Vision, forts. 3 grupper
Slut ca 15.00
 

 

Trend- och mässrapportering 13 oktober 2017