Produktions- och mässresor

När du studerar hos oss på Nordiska Textilakademin erbjuder vi alltid produktions-, mäss-, och trendresor i Europa och/eller Sverige.

Vi har bland annat rest till Italien, Portugal, Frankrike och Rumänien.

Resorna innehåller arbetsuppgifter som återfinns i flera olika kursplaner. Förståelsen för produktens väg från idé till kund värdesätts av branschen och ger dig många fördelar när du ska på LIA och sedan söka ditt första jobb eller ta klivet till nästa.

Varje studerande får ett kostnadsbidrag som ska täcka resan och boendet. Resorna erbjuds beroende på utbildning och kurser.

Person som fotar en vävmaskin med sin mobilkamera i samband med ett produktionsbesök i Portugal
Personer som känner på bomull i samband med ett produktionsbesök i Portugal