Produktions- och mässresor

När du studerar hos oss på Nordiska Textilakademin erbjuder vi alltid produktions-, mäss-, och trendresor i Europa och/eller Sverige.

Vi har tidigare bland annat rest till Italien, Portugal, Frankrike och Rumänien.

Resorna innehåller arbetsuppgifter som återfinns i flera olika kursplaner. Förståelsen för produktens väg från idé till kund värdesätts av branschen och ger dig många fördelar när du ska på LIA och sedan söka ditt första jobb eller ta klivet till nästa.

Resorna erbjuds beroende på utbildning och kurser.