Internationell designer

Hem / Internationell designer

Mer information om utbildningen

Textildesignerns känsla för färg och form, tillsammans med insikter och kunskap om de faktorer som styr mode och trender idag är framgångsfaktorn för textila företag.

Under programmet utvecklas din kreativa förmåga liksom din känsla för den cirkulära produktutvecklingsprocessen. Detta är YH-utbildningen för dig som vill skapa produkter och göra hållbara val genom hela kedjan.

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i Nordiska Textilakademins utbildningsmetod. All undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område. Undervisningen präglas av direkt koppling mellan teori och praktik. Du kommer under programmet att arbeta med verkliga uppdrag och kunder, detta ger dig en bred kompetens och hög anställningsbarhet. För att få praktisk erfarenhet och för att utveckla och fördjupa dina specifika kompetenser är 1/4 av programmet arbetsplatsförlagd praktik/lärande i arbete (LIA).

När du studerar hos oss på Nordiska Textilakademin får du möjlighet att åka på produktions-, mäss- och trendresor i Europa där du själv får möjlighet att styra delar av innehållet utifrån en studerandebudget.

Internationell designer 400 YH-poäng

Start: HT-2023

Ansökan stänger: stängd

Studieort: Borås

Omfattning: 2 år, 4 termin(er)

Studietakt: Heltid

Antal platser: 20 st

CSN-berättigad utbildning: Ja

Upplägg

Programmet är 2-årigt och bedrivs på heltid. Vår bas i allt vi gör finns i Textile Fashion Center i Borås.

Kurserna är huvudsakligen på svenska, men fackuttryck och termer på engelska förekommer då engelska är det vedertagna branschspråket.

Undervisningen är inriktad på tillämpning och är utformad så att de studerande utvecklar de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för yrket, samt ett interaktivt problemlösande arbetssätt där lärares och branschens kunskap tillsammans med teoretiska perspektiv och studenternas egna erfarenheter samlas till ett entreprenöriellt tänkande. Arbetssätt och arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, workshops, självstudier, grupp- och individuella arbeten, helklass- och individuell undervisning och handledning.

Behörighet

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens. Vid fler sökande än platser tillämpar vi vår urvalsprocess där fler delmoment blir meriterande, bl.a. muntlig presentation.

Engagemang

Studierna bedrivs på heltid och håller ett högt tempo. Schemat är en blandning av dagar fullspäckade med föreläsningar och workshops, varvat med schemalagd tid för eget arbete med de olika momenten och kurserna som programmet innehåller.

Möjliga yrkesroller

Designassistent
Designer; mode, textil
Designer, grafisk formgivare
Produktutvecklare; mode, textil
Inköpsassistent

Videointervjuer

Här kan du lyssna till när våra studerande berättar om utbildningen med sina egna ord. Här har vi Ruth och Gustav som vid filmningstillfället gick första året på programmet Internationell designer inom textil, mode och funktion.

Kursöversikt, 400 YH – poäng, (en vecka motsvarar ca 5 YHp, en termin 100 YHp)

Affärs-och produktionsengelska, 10 p

Efter genomförd kurs ska du kunna använda dig av skriven och talad affärs- och produktionsinriktad engelska och kunna kommunicera i olika stilar med hänsyn tagen till skillnader i kultur, umgängeston mm mellan länder.

Affärsekonomi, 20 p

Kursen ger dig kunskap om grundläggande företagsekonomiska begrepp. Du ska ha en översiktlig förståelse för de ekonomiska samband och resonemang som förekommer i branschen.

Design, 120 p

I denna kurs får du fördjupad kunskap om hela designprocessen och kompetens att i rollen som designer kombinera färg, form, nytänkande och kreativitet med kommersiella, ekonomiska och miljömässiga hänsyn och på ett tydligt, affärsmässigt och kreativt sätt kommunicera dessa.

E-handelskunskap, 10 p

Efter genomförd kurs har du förståelse kring vem onlinekunden är, och hur den kunden skiljer sig från butikskunden avseende köpbeteende. Vidare får du förståelse för hur man bygger och presenterar ett sortiment utifrån de visuella och tekniska aspekter som ett företags digitala handelsplattform kräver.

Examensarbete, 15 p

Genom examensarbetet visar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och dokumentera ett individuellt arbete som presenteras muntligt och skriftligt. Examensarbetet kan genomföras i samarbete med ett företag eller för att utveckla en egen kollektionsidé.

Hållbar utveckling, 20 p

Efter genomförd kurs ska du ha överblick över hållbarhetsområdet för att aktivt kunna delta i diskussionen/arbetet kring miljöprestanda i en textil verksamhet och att arbeta för utveckling av textila produkter och processer i en hållbar riktning.

Konfektionsprocess och plaggskiss, 20 p

I denna kurs lär du dig olika teoretiska och praktiska delmoment, och får de kunskaper som möjliggör att i fortsatt träning/övning skaffa dig de färdigheter som krävs för att komma vidare och utveckla din förmåga i att rita plaggskisser, arbeta fram tydliga produktspecifikationer och plaggmåttlistor samt sömnadsanvisningar.

LIA – Lärande I Arbete, 100 p

Efter genomförd LIA har du fördjupade kunskaper i yrkesrollens praktiska, verkliga arbetsuppgifter, och ha fått möjlighet att tillämpa dina teoretiska kunskaper och färdigheter i en verklig miljö.

Marknadsföring, 10 p

I denna kurs får du insikt och förståelse för marknadsföringens begrepp, förstå vägar, medel och komponenter för att föra ut varor och tjänster och utveckla ett varumärkes erbjudande och kommunikation.

Mäss- och marknadsstudier i producerande länder, 10 p

Efter genomförd kurs ska du ha insikter om hur, var och varför man i producent- och marknadsledet arbetar på/med vissa utvalda marknader. Du får insikt och förståelse för de processer som ligger till grund för den textila produktionens olika delar inom svensk och internationell handel, och en översikt över de väsentligaste marknadsplatserna inom branschen.

Programvaror i branschen, 15 p

Denna kurs ger dig kunskaper och färdigheter att använda de vanligast förekommande digitala programvarorna i branschen och kunskap om datorfunktioner i allmänhet och kännedom om vikten av kontinuerlig uppdatering inom området.

Textil materiallära och tillverkningsprocesser, 50 p

Kursen ger dig kunskaper om olika textila material, dess ursprung, egenskaper, användningsområden och skötsel. Du ska även ha grundläggande kunskaper om olika tillverkningssätt, såsom metoder och maskiner för vävning, stickning och efterbehandling av textila material. Du får också insikt i den påverkan olika tillverkningssätt och behandlingar har på såväl produkters egenskaper som på vår miljö.

Det här säger alumner om utbildningen