Internationell inköpare

inom mode, textil och funktion
Hem / Internationell inköpare

Mer information om utbildningen

YH-utbildningen för dig som vill arbeta inom en dynamisk och världsomspännande bransch där det textila kunnandet är vägen till drömjobbet!

Inköparens arbete är mångsidigt och det krävs god känsla för mode och trender.

I vår utbildning får du kunskaper i prisförhandling, att kvantifiera rätt och att förstå varans väg samt välja material, leverantör och produktionsland, dessa är de nyckelkompetenser som krävs för att göra en god affär.

Samarbetet med näringslivet är fundamentet i Nordiska Textilakademins utbildningsmetod. Du får komma ut på studiebesök, lyssna till inspirerande föreläsningar och all undervisning sker av lärare som själva arbetar i branschen, var och en specialist inom sitt område. Undervisningen präglas av direkt koppling mellan teori och praktik.

För att få praktisk erfarenhet och för att utveckla och fördjupa dina specifika kompetenser är 1/4 av programmet arbetsplatsförlagd praktik/lärande i arbete (LIA).

När du går en utbildning hos oss på Nordiska Textilakademin får du möjlighet att åka på produktions-, mäss- och trendresor i Europa där du själv får möjlighet att styra delar av innehållet utifrån en studerandebudget.

Hur gör jag en ansökan? Klicka här för att se en Youtube-tutorial som tar dig igenom en ansökan, steg för steg. 

Internationell inköpare inom mode, textil och funktion 400 YH-poäng

Start: HT-2024

Ansökan stänger: 13 maj 2024. Sista kompletteringsdag 22 maj 2024.

Studieort: Borås

Omfattning: 2 år, 4 termin(er)

Studietakt: Heltid

Antal platser: 35 st

CSN-berättigad utbildning: Ja

ANSÖK NU

Upplägg

Utbildningen är två-årig och bedrivs på heltid. Vår bas i allt vi gör finns i Textile Fashion Center i Borås.

Kurserna är huvudsakligen på svenska, men fackuttryck och termer på engelska förekommer då engelska är det vedertagna branschspråket.

Undervisningen är inriktad på tillämpning och är utformad så att de studerande utvecklar de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för yrket, samt ett interaktivt problemlösande arbetssätt där lärares och branschens kunskap tillsammans med teoretiska perspektiv och studenternas egna erfarenheter samlas till ett entreprenöriellt tänkande. Arbetssätt och arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, workshops, självstudier, grupp- och individuella arbeten, helklass- och individuell undervisning och handledning.

Behörighet

Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens. Vid fler sökande än platser tillämpar vi vår urvalsprocess där dina betyg och en muntlig presentation är meriterande. Mer information kring den muntliga presentationen hittar du i ansökningsportalen när du skickat in din ansökan.

Engagemang

Studier hos Nordiska Textilakademin är ett åtagande som innehåller hårt arbete och full satsning. Att studierna fullgörs enligt utbildningsplanen är också ett krav för att få studiemedel från CSN under utbildningstiden.

Möjliga yrkesroller

Inköpsassistent
Inköpare
Produktutvecklare; mode, textil
Designassistent

Videointervjuer

Här kan du lyssna till när våra studerande berättar om utbildningen med sina egna ord. Här har vi David och Madelene som vid filmningstillfället gick första året på programmet Internationell inköpare inom textil, mode och funktion.

Kursöversikt, 400 YH – poäng, (en vecka motsvarar ca 5 YHp, en termin 100 YHp)

Affärs-och marknadskunskap, 30 p

Kursen ger dig grunderna i affärsverksamhet med tyngdpunkt i yrkesrollen. Efter genomförd kurs har du kunskap i principer, metoder och verktyg som används i olika affärsmodeller samt grundläggande kunskaper i ett företags ekonomi, strategi, ledning och marknadsföring. Då e-handeln är en allt viktigare del i branschen ger kursen grundläggande kunskap om textil e-handel. Vilka möjligheter en e-handelsplattform ger och vilka krav den ställer på sälj- och inköpsprocesser.

Affärs-och produktionsengelska, 10 p

I denna kurs lär du dig att utveckla din förmåga att
• förstå skriven och talad affärs- och produktionsinriktad engelska
• förstå bakgrund och kontext till olika typer av skriven affärsengelska
• kommunicera i olika stilar med olika ändamål
• förstå och behärska det textila affärs- och produktionssammanhanget

Kvalitet, analys och planering, 30 p

Kursens syfte är att ge dig förståelse för vikten av kvalitetsuppföljning samt hur planering och analys är viktiga verktyg för att säkerställa god kvalitet. Du får kunskap kring metoder för genomförande av marknads- och produktanalys samt, med hjälp av olika verktyg planera ett effektivt och hållbart materialflöde.

Ekonomi för inköpare, 20 p

Denna kurs tar upp ekonomiska begrepp och metoder. Du får förståelse för affärsidéns betydelse i olika företagsformer, ekonomisk planering samt uppföljning och principer för budgetering. Efter kursen ska du ha kunskap och förståelse för att kunna genomföra en etisk och ekonomiskt god affär för både företaget och kunden. Du har också teoretisk och praktisk kunskap om finansiering och kalkylering och självständigt kunna värdera och ta fram kalkyler till ekonomiska beslutsunderlag.

Examensarbete, 15 p

Examensarbetet är en fördjupning inom yrkesområdet och behandlar inköpsfunktionens strategiska betydelse genom en problemformulering vars resultat skall redovisas skriftligt och muntligt, och försvaras vid opposition.

Hållbar design- och produktionsprocess 30 p

Efter genomförd kurs har du förståelse för hur den textila designprocessen fungerar samt påverkas av olika faktorer såsom trend, målgrupp, produktionsprocesser och branschens livscykelperspektiv. Du har också förståelse för vad som krävs för att få en textil produkt att nå kommersiell framgång men samtidigt vara hållbar.

Hållbar utveckling 20 p

I denna kurs lär du dig ha överblick över hållbarhetsområdet för att kunna delta i diskussionen/arbetet kring miljöprestanda i en textil verksamhet och medverka till en utveckling av textila produkter och processer i en hållbar riktning. Kursen tar fasta på den textila värdekedjan och innehållet speglar den textila produktionen och handelns utveckling och förutsättningar. Därför ingår moment som anknyter till textilindustrins historia, textil handel och textila material – satt i samband med hållbarhetsfrågor i vid mening.

Inköp och logistik, 30 p

Efter genomförd kurs ska du självständigt kunna planera, genomföra och följa upp ett inköp i en textil verksamhet. Du ska självständigt kunna föreslå strategier för sourcing av textila insatsmaterial och tillverkare av produkter på olika inköps-och tillverkningsmarknader, samt kunna analysera, planera och genomföra effektiva logistiska lösningar.

LIA 1 – Lärande i arbete, 50 p

Syftet med LIA är att du ska få lära dig och vidareutvecklas i en verklig miljö i skarpt läge, under handledning tillämpa och vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser.

LIA 2 – Lärande i arbete, 50 p

Syftet med LIA är att du ska få lära dig och vidareutvecklas i en verklig miljö i skarpt läge, under handledning tillämpa och vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Programvaror i branschen, 20 p

Kursen ger dig kunskaper om och överblick över standardprogram för bildredigering samt kalkyl och beräkning. Dessutom ger kursen dig grunder i branschanpassade programvaror, allmänna datorfunktioner samt för branschen vanliga digitala kanaler.

Förändringsledning och kommunikation, 25 p

Kursens syfte är att ge kunskap kring hållbart förändringsarbete och förståelse för kommunikationens betydelse för resultatet. Kursen ger kunskap om metoder och begrepp kring organisation och ledarskap. Du får även lära dig om vikten av kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en verksamhet för hållbar förändring.

Textil materiallära och tillverkningsprocesser, 70 p

I denna kurs får du kunskaper om olika textila material, dess ursprung, egenskaper, användningsområden och skötsel. Den ger också kunskaper om olika tillverkningssätt, såsom metoder och maskiner för vävning, stickning och efterbehandling av textila material. Den ger dig insikt i och kunskap om den påverkan olika tillverkningssätt och behandlingar har på såväl produkters egenskaper som på vår miljö. Kursen ger dessutom kunskaper om olika textila material, dess egenskaper och skötsel samt olika fibrers miljöpåverkan. Erhållna kunskaper i materiallära ger dig verktyg och nycklar att i din framtida yrkesroll, i samverkan med andra aktivt verka för en hållbar utveckling inom det textila området.

Intresseanmälan

Här kan du ställa frågor till oss om programmet Internationell inköpare inom textil, mode och funktion, be oss kontakta dig eller kanske be om att få komma och besöka oss? Vi kommer även att meddela dig när ansökan öppnar och informera dig kring vilka 2-åriga program som kommer att starta hösten 2024. Hör av dig!

Det här säger alumner om utbildningen