Sara, studerande på Kvalitets- och produktionsutvecklare